Sökning: "Journalistrollen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Journalistrollen.

 1. 1. Så minns vi vågen : En studie av hur journalister i form av en återspeglande rapportering gestaltat Tsunamikatastrofen 2004.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Mathilda Eriksson; Hanna Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Tsunamikatastrofen; Nyhetsrapportering; Återblick; Journalistrollen; Kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka hur journalister väljer att efter tio år återspegla den tsunami som inträffade i Sydostasien 2004. Vi har tittat på hur journalister berättar om katastrofen, vad de rapporterar om och vilka aktörer som yttrar sig i rapporteringen. LÄS MER

 2. 2. Jättekliv eller tidsfördriv - En studie i hur svenska journalister använder sociala medier som arbetsverktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mira Hjort; Signe Oskarsson; Madelene Szabó; [2013-04-26]
  Nyckelord :Jättekliv eller tidsfördriv;

  Sammanfattning : Dags för kompass. Journalistrollen har aldrig nagelfarits så mycket som nu. I centrum för diskussionen står sociala medier och hur de påverkar journalisters arbete.. LÄS MER

 3. 3. Gapa så får du en release. Svälj den så anses du samarbetsvillig” Konstruktionen av journalistrollen i tidningen journalisten 1960-2010

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sanna Lindmark; [2013-02-21]
  Nyckelord :Journalistrollen; profession; medielandskapets förändring; autonomi; altruism; journalistutbildningen; marknaden; det journalistiska uppdraget; Journalisten;

  Sammanfattning : Titel:”Gapa så får du en release. Svälj den så anses du samarbetsvillig” Konstruktionen av journalistrollen i tidningen journalisten 1960-2010Författare: Sanna LindmarkKurs:Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. LÄS MER

 4. 4. Journalistrollen : en studie i skrivande journalisters yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Emma Södrén; Nathalie Lindblom; [2010]
  Nyckelord :journalist; journalistik; medier; skrivande; yrkesroller; tidningar; Dagens Nyheter; Östgötatidningen; Norrköpings Tidningar;

  Sammanfattning : Denna forskning behandlar skrivande journalister och deras yrkesroll. Ändamålet med uppsatsen är att ge en klarare syn kring vad journalistrollen innebär och upplysa om att det inom denna roll finns mindre, men dock så viktiga, biroller. LÄS MER

 5. 5. Personval och medier : en komparativ innehållsanalys av de svenska partiledarnas framställning i Svenska Dagbladet och på Internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Pernilla Nordin; Julia Wilson; [2002]
  Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår uppsats är att få en bild av hur partiledarnas personlighet beskrivs i medierna och hur de själva väljer att profilera sig. Detta gör vi genom en fallstudie där vi jämför en intervjuserie från Svenska Dagbladet med partiledarnas presentationer på respektive partis officiella hemsida. LÄS MER