Sökning: "Journalistrollen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Journalistrollen.

 1. 1. Onlineplattformars och sociala mediers påverkan på journalistrollen : En kvalitativ intervjustudie med fem yrkesverksamma journalister

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alexandra Johansson; [2018]
  Nyckelord :Journalistroll; onlineplattformar; sociala medier; profession; professionalism; de-professionalisering;

  Sammanfattning : Journalistiken har förändrats på många sätt de senaste åren, inte minst på grund av introduktionen av det digitala. Idag sker den större delen av konsumtionen av journalistik på nätet, det vill säga via plattformar online och på sociala medier, vilket inte bara innebär att konsumtionen förändrats, utan framför allt för att de journalistiska produktionsprocessernaoch publiceringsformerna utvecklats. LÄS MER

 2. 2. Att lägga örat mot gatan – en kvalitativ studie av journalistrollen inom public journalism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Agnes Kågström; Kajsa Olsson; Louise Halvarsson; [2017-01-31]
  Nyckelord :GöteborgDirekt; Habermas; public journalism; medborgarnära journalistik; lokala nyheter; medieskugga; deltagande; deliberativ demokrati; samtal; dialog; professionsteori; Södra Sidan;

  Sammanfattning : This is a comparative case study that looks at public journalism as an ideal in a Swedishcontext, and how this ideal affects the journalist role. Public journalism is defined as an idealwhere the agenda of the public is dominant and where the ordinary citizen is allowed morespace in the news compared to traditional journalism. LÄS MER

 3. 3. De-professionaliseringens effekter på featurejournalistrollen : En kvalitativ studie kring hur journalistrollen förändras

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Wigsen; Svärd Hanna; [2016]
  Nyckelord :Bloggar; journalistroll; entreprenörer; featurejournalister; deprofessionalisering; moderna medier; magasin; multimedia;

  Sammanfattning : I dagens medievärld är det svårt att skilja på producent och konsument då digitaliseringen har gjort att alla kan vara producenter. Samtidigt har journalistyrket länge genomgått en de-professionalisering där andra yrkesgrupper tar sig in i yrket. Att journalistiken blir mer styrd av publikens efterfrågan kan ses som problematiskt. LÄS MER

 4. 4. Journalister, en överflödig yrkesroll? : En kvalitativ studie om den förändrade lokaljournalistens yrkesroll.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Boström; [2016]
  Nyckelord :Digitized journalism; Participatory journalism; Citizen journalism; News evaluation; Digitaliserad journalistik; Deltagarjournalistik; Medborgarjournalistik; Nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom kvalitativa intervjuer, som ställs i ett jämförande perspektiv, för att svara på frågeställningen:Uppsatsen kommer att utgå från teorier som är applicerbara inom journalistyrket inom en organisation. Teorier kommer vara nyhetsvärdering, vad är det som gör en nyhet till en nyhet. LÄS MER

 5. 5. Så minns vi vågen : En studie av hur journalister i form av en återspeglande rapportering gestaltat Tsunamikatastrofen 2004.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Mathilda Eriksson; Hanna Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Tsunamikatastrofen; Nyhetsrapportering; Återblick; Journalistrollen; Kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka hur journalister väljer att efter tio år återspegla den tsunami som inträffade i Sydostasien 2004. Vi har tittat på hur journalister berättar om katastrofen, vad de rapporterar om och vilka aktörer som yttrar sig i rapporteringen. LÄS MER