Sökning: "Journalsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Journalsystem.

 1. 1. Utbildning för slutanvändare : En fallstudie om utbildningen som gavs till anställda på Akademiska sjukhuset inför införandet av Cosmic R8.1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Cecilia Lundström; [2019]
  Nyckelord :User training; training methods; educator perspective; e-learning; computer mediated learning; Användarutbildning; inlärningsmetoder; utbildarperspektiv; e-learning; datorförmedlad inlärning;

  Sammanfattning : I samband med att Akademiska sjukhuset bytte ut sitt journalsystem till Cosmic R8.1 gavs utbildningar i det nya systemet till de anställda. LÄS MER

 2. 2. Användbarhet hos journalsystem : En fallstudie om upplevd användbarhet hos Cosmic på Akademiska Sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrik Nordlander; Olof Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Usability; QUIM; Electronic health record; EHR; Cosmic; Information system; Användbarhet; QUIM; Journalsystem; Cosmic; Informationssystem;

  Sammanfattning : Det har i Sverige gjorts stora åtaganden om att vara världsledande inom digitalisering av vården. Ett av de verktyg som möjliggör för vårdpersonalen att uppnå dessa åtaganden är de digitala journalsystem som idag används. LÄS MER

 3. 3. Användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen av journalsystem i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Linus Erlandsson Bratt; Louise Jägerstad; [2018]
  Nyckelord :Elektroniska patientjournaler; Användarmedverkan; Användarinvolvering; Systemutveckling; IT-system inom vården; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trots stora satsningar på system inom sjukvården så finns fortfarande problem, ett av dessa kan ses vara användarnas medverkan vid systemutvecklingen. Att användarna får medverka vid utveckling av system inom vården kan anses vara av stor vikt då utvecklare och ansvariga kan sakna viktig klinisk insikt. LÄS MER

 4. 4. Secure Handling of Electronic Health Records for Telemedicine Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Ljung; [2018]
  Nyckelord :Electronic Health Records; Telemedicine; Security; Event-B;

  Sammanfattning : Medical record systems are used whenever caregiving is practiced. The medical records serve an important role in establishing patient safety. It is not possible to prevent honest-but-curious doctors from accessing records since it is legally required to allow doctors to access health records for emergency cases. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av rumsutnyttjandet på barnavdelningen Albatross, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Lejla Delilovic; Nicole Kvist; [2018]
  Nyckelord :Karolinska University Hospital; room view; TakeCare; Tableau; proposal model; Karolinska Universitetssjukhuset; rumsvisning; TakeCare; Tableau; förslagsmodell;

  Sammanfattning : Personalen på barnavdelningen Albatross, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har känt av ett behov av att på ett användarvänligt och lättåtkomligt sätt komma åt information om antalet lediga och upptagna rum på avdelningen. Förslag på en visuell digital lösning till avdelningen skulle kunna bidra till att skapa effektivare arbete. LÄS MER