Sökning: "Journalsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Journalsystem.

 1. 1. Utbildning för slutanvändare : En fallstudie om utbildningen som gavs till anställda på Akademiska sjukhuset inför införandet av Cosmic R8.1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Cecilia Lundström; [2019]
  Nyckelord :User training; training methods; educator perspective; e-learning; computer mediated learning; Användarutbildning; inlärningsmetoder; utbildarperspektiv; e-learning; datorförmedlad inlärning;

  Sammanfattning : I samband med att Akademiska sjukhuset bytte ut sitt journalsystem till Cosmic R8.1 gavs utbildningar i det nya systemet till de anställda. LÄS MER

 2. 2. Blockchain Technology in the Health Data Ecosystem : A Qualitative Study on the Role of Blockchain for Health Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Viktor Paulsrud; Jakob Snihs; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Blockchain Technology; DLT; Healthcare; Health Data; Electronic Medical Records; PGHD; Blockkedja; Blockkedjeteknologi; Sjukvård; Hälsa- och sjukvård; Hälsodata; Journalsystem; PGHD;

  Sammanfattning : During the last few years, there has been increasing interest in making medical records more centered around patients. Empowering the patient more in the care process has proven to increase the quality of care. LÄS MER

 3. 3. Patientsäkerhetsrisker relaterat till användning av digitala journalsystem – ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Hagelberg; [2019]
  Nyckelord :Health informatics; design; patient safety; nursing care; hospital wards; nursing documentation; EHR; EPR.; Hälsoinformatik; design; patientsäkerhet; sjuksköterskearbete; vårdavdelning; journalsystem.;

  Sammanfattning : Digitalisering och införandet av hälsoinformationssystem som digitala journalsystem har inneburit många fördelar inom sjukvårdssektorn jämfört med de äldre pappersjournalsystemen, exempelvis genom en ökad möjlighet både dela och spara patientinformation. Dock så har även en hel del problem uppkommit med deras införande, varav en av de större är att de digitala journalsystem som finns inte är anpassade efter klinisk sjukvård och vårdpersonalens arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Webbapplikation för inrapportering av hälsodata till digitala journalsystem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Vestin; David Lantz; Erik Norrestam Held; Matilda Olsson Kaalhus; Mattias Salo; Noah Hellman; Sofie Liljedahl; [2019]
  Nyckelord :Angular; Google Fit; openEHR; sjukvård; webb; webbapplikation;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett arbete sju studenter som läste kursen TDDD96: Kandidatprojekt i programutveckling utförde under vårterminen 2019. Arbetets syfte var att utforska möjligheten att skicka in personlig hälsodata till Region Östergötland via en hemsida. LÄS MER

 5. 5. Bemötande av regnbågsföräldrar : Erfarenheter från specialistutbildade sjuksköterskor inom barnhälsovård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Blomberg; Cecilia Stenhammar; [2019]
  Nyckelord :sexuella och könsminoriteter; kommunikation; attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal; föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att regnbågsfamiljer ibland upplever sig bemötta med heteronormativa värderingar inom barn- och mödrahälsovården. Antaganden görs att föräldrapar ska vara olikkönade istället för samkönade. Transföräldrar upplever att de behövt utbilda vårdpersonal. LÄS MER