Sökning: "Journalsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Journalsystem.

 1. 1. Användbarhet hos journalsystem : En fallstudie om upplevd användbarhet hos Cosmic på Akademiska Sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrik Nordlander; Olof Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Usability; QUIM; Electronic health record; EHR; Cosmic; Information system; Användbarhet; QUIM; Journalsystem; Cosmic; Informationssystem;

  Sammanfattning : Det har i Sverige gjorts stora åtaganden om att vara världsledande inom digitalisering av vården. Ett av de verktyg som möjliggör för vårdpersonalen att uppnå dessa åtaganden är de digitala journalsystem som idag används. LÄS MER

 2. 2. Användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen av journalsystem i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Linus Erlandsson Bratt; Louise Jägerstad; [2018]
  Nyckelord :Elektroniska patientjournaler; Användarmedverkan; Användarinvolvering; Systemutveckling; IT-system inom vården; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trots stora satsningar på system inom sjukvården så finns fortfarande problem, ett av dessa kan ses vara användarnas medverkan vid systemutvecklingen. Att användarna får medverka vid utveckling av system inom vården kan anses vara av stor vikt då utvecklare och ansvariga kan sakna viktig klinisk insikt. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av rumsutnyttjandet på barnavdelningen Albatross, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Lejla Delilovic; Nicole Kvist; [2018]
  Nyckelord :Karolinska University Hospital; room view; TakeCare; Tableau; proposal model; Karolinska Universitetssjukhuset; rumsvisning; TakeCare; Tableau; förslagsmodell;

  Sammanfattning : Personalen på barnavdelningen Albatross, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har känt av ett behov av att på ett användarvänligt och lättåtkomligt sätt komma åt information om antalet lediga och upptagna rum på avdelningen. Förslag på en visuell digital lösning till avdelningen skulle kunna bidra till att skapa effektivare arbete. LÄS MER

 4. 4. Person-centrerad vård för personer med hjärtsvikt, ur sjuksköterskors erfarenheter i primärvården : en kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ouafae Lahrech; Kristina Murgårdh; [2018]
  Nyckelord :Nurse-Led heart failure clinics; Primary healthcare; Person-centered care; Nurses experience; Hjärtsviktsmottagning; Primärvården; Personcentrerad vård; Sjuksköterskors erfarenhet;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett komplext syndrom som förekommer i alla åldrar och ökar hos den äldre befolkningen. Behandlingen och omhändertagandet av personer med hjärtsvikt har under de senaste decennierna strukturerats och förbättrats. Trots detta är hjärtsvikt associerat med ökat behov av sjukhusvård och höga sjukhuskostnader. LÄS MER

 5. 5. Användbara journalsystem - Skillnader mellan ambitionen i Nationell eHälsa och läkares reella upplevelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Louise Heed; Ebba Andersson; [2018]
  Nyckelord :journalsystem; användare; användarkrav; användbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med avstamp i de faktorer som i strategin för Nationell eHälsa påstås ha stor påverkan på användbarhet undersöker studien vilka användarkrav en användargrupp ställer på elektroniska journalsystem. Den teoretiska utgångspunkten är att användbarhet endast kan mätas i en specifik verksamhet; användbarhet är inte generaliserbart. LÄS MER