Sökning: "Jovic Daniel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jovic Daniel.

 1. 1. Mer än bara en militärövning : En kvalitativ analys av regeringens lagrådsremiss gällande samförståndsavtalet för värdlandsstöd

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jovic Daniel; [2019]
  Nyckelord :NATO; military independence; Aurora 17; military defence; Sweden; rational choice; cooperation; Nato; alliansfrihet; Sverige; Aurora 17; samarbete; rational choice;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kundklubbar som en försäljningskanal - en studie om kundklubbar kan användas av Bergsala AB som en försäljningskanal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Jovic; Amir Mohtarami; [2013-01-18]
  Nyckelord :Kundklubbar; Bergsala; TV-spel; Externa partners;

  Sammanfattning : .... LÄS MER