Sökning: "Joy Åhman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joy Åhman.

  1. 1. Naturen som katalysator : en studie av yrkesverksammas perspektiv på naturens roll vid rehabilitering

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

    Författare :Karin Åhman; [2018]
    Nyckelord :naturintervention; stressrelaterad psykisk ohälsa; rehabilitering; utemiljö; trädgård;

    Sammanfattning : In rehabilitation of stress-related mental illness where nature is used as support, this study examines how professionals engaged in nature interventions describe the activities and what dimensions they perceive as essential for nature interventions to be active. Three people working in Sweden in nature-assisted rehabilition organisations are interviewed about their experiences. LÄS MER