Sökning: "Juan Singh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Juan Singh.

 1. 1. CRM-systems påverkan på tjänsteföretag och dess kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Nisha Singh; Marlene Elias; Juan Espinoza Solano; [2009]
  Nyckelord :CRM-system; Relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Kurs: Mälardalens Högskola, EIK021, Kandidatuppsats i IT-ekonomi, 15 HP Titel: Hur hanterar ett tjänsteföretag CRM-system och hur påverkar det deras kundrelationer? Författare: Västerås Västerås Västerås Marlene Elias Nisha Singh Juan Solano Espinoza Handledare: Marie Mörndal, Mälardalens Högskola Problem: Idag definieras CRM som affärsstrategi i företagen. Denna strategi finns för att kunna skapa en bättre samt en långvarig relation mellan kund och företag. LÄS MER

 2. 2. The right to health and right to intellectual property in the EU. Analysis of the internal and external policies.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beata Faracik; [2002]
  Nyckelord :Human Rights Law and Intellectual Property Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It is very common nowadays to speak of an ''information society'' in which control of information or information based knowledge has replaced control over matter as an ultimate source of economic power. The intellectual creations protected through patents, trade marks, copyrights etc constitute often a huge part of the companies' intangible assets. LÄS MER