Sökning: "Jubileumsparken"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Jubileumsparken.

 1. 1. Innovativa metoder i stadsplanering och planerares syn på att använda dem

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Vidner; [2018]
  Nyckelord :innovativa metoder; hållbar stadsutveckling; befintliga strukturer; identitet; öppna processer; stadsplanering;

  Sammanfattning : Ett centralt tema i stadsutveckling handlar om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i den fortsatta förtätningen av städer. Den konventionella stadsplaneringens verktyg och arbetsätt beskrivs vara otillräckliga för att hantera stadens komplexitet, men samtidigt är det ofta dessa som används i rådande stadsplanering. LÄS MER

 2. 2. Urbana prototyper - En flytande metod på väg mot fasta platsskapare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Eric Takman; Josephine Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Prototyper; Temporär arkitektur; Medborgardialog; Medborgarinitiativ; Platsskapare; Jubileumsparken; Konst; Experimentella tester; Prototypes; Temporary architecture; Civic dialogue; Citizens initiative; Site creator; Art; Experimental tests;

  Sammanfattning : När stadsbyggnadsprojekt planeras och städer omformas, var kommer medborgares kunskap om sin omgivning in? Hur behåller eller skapar medborgarna en anknytning till stadens platser, när deras användning och identitet förändras? Om staden ska vara en allmän rättighet krävs det att den växer fram kollektivt. Därför måste medborgares kunskap tas till vara på i stadens utveckling och i konkreta stadsbyggnadsprojekt. LÄS MER

 3. 3. Jubileumsparken : ett gestaltningsförslag för Frihamnen i Göteborg med landskapsplanteringar ur ett långsiktigt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linn Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :landskapsplantering; naturlik plantering; växtgestaltning; långsiktig utveckling; stadspark;

  Sammanfattning : Idéen till det här arbetet är sprungen ur mina egna observationer av att vegetationen i nya parker och offentliga rum verkar utformas och betraktas som statiska element som lämnar litet till inget utrymme för oväntade händelser såsom mekaniska skador eller klimatförändringar. Som landskapsarkitekt har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i hur vegetationens dynamik kan användas för att skapa långsiktiga, robusta planteringar som förändras över tid och ger nya upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Temporära bostäder i den socialt hållbara staden

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Gustaf Borg; Marcus Kennerstedt; [2017]
  Nyckelord :Temporary building; temporary housing; interim housing; interim buildings; social sustainability; Temporära bostäder; temporärt bygglov; Frihamnen Göteborg; socialt hållbar stadsutveckling; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Majoriteten av världens befolkning bor i städer, och ännu fler kommer bo där i framtiden. Denna urbanisering ställer stora krav på stadsutvecklingen, samtidigt som vår tids utmaning handlar om att ställa om vårt samhälle till att bli mer hållbart. Det finns många idéer om hur stadsplaneringen ska skötas. LÄS MER

 5. 5. Social hållbarhet, offentliga platser och segregering - Tillämpade strategier och metoder i Göteborgs Jubileumspark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Julia Joo; [2016]
  Nyckelord :social sustainability; relational impacts; segregation; public place; public participation; Gothenburg; Göteborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Segregation is a counteracting process for social sustainability. Planning practice and the pertinence of social aspects raise public participation as important. LÄS MER