Sökning: "Judaism"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Judaism.

 1. 1. ”På Guds högra sida sitter en jude”. Bilden av ”judefrågan”, det judiska folket och förintelsen i Evangelii Härold 1939–45

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lars Netterfors; [2018-06-20]
  Nyckelord :Evangelii Härold; Jews; Judaism; Anti-Semitism; The Holocaust; Eschatology; Theology; Palestine; Pentecostal; Dspensationalism;

  Sammanfattning : This essay is a descriptive study of how the Jewish people was depicted in the Swedish journal Evangelii Härold (EH) during World War II. EH was started in 1916 and published once a week by the leading Swedish pentecostal congregation, Filadelfia in Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Den stereotypa religionsutövaren : En granskning av judendom och hinduism i grundskolans läromedel i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sofia Weimer; [2018]
  Nyckelord :Judendom; hinduism; läromedel; stereotyper; generalisering; konsekvens;

  Sammanfattning : This essay analyses how Judaism and Hinduism are portrayed in textbooks of religion. To get a width in the study three textbooks from different publishers are examined. The analysed textbooks are produced for secondary school according to the newest curriculum from 2011. LÄS MER

 3. 3. Inslag av islamofobi och antisemitism? : En studie av religioner i svenska historieböcker 1946-2001.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Marcus Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay sets out to examine how Swedish history books portray the religions islamand judaism and their followers. The sources used for this essay are books previously used in 3upper secondary education during the year of 1946 and various years during the nineties. LÄS MER

 4. 4. Allvarligt Blod - en studie av menstruation i Tanach och Talmud

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Joanna Rubio; [2017-08-15]
  Nyckelord :Women; Menstruation; Niddah; Ritual uncleanness; Purity; Mishna; Talmud; Midrash; Tabu; Holy;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the menstrual regulations and taboos for women in early Judaism, and what purpose they had. The general and most common perception connected to corporal fluids is that they are pollutive and impure, that is an observation can be rather insufficient. LÄS MER

 5. 5. Som det står skrivet. Om pentekostalt bibelbruk i ljuset av Paulinsk tolkningsmetodik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Andreas Wessman; [2017-06-12]
  Nyckelord :Pentecostalism; Hermeneutics; Paul; Judaism;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the early Pentecostal movements use of the Bible. A bearing theory for this study is that, since the early Pentecostals rejected the academy and contemporary theology and “only” read the bible an interpretation methodology was formed that was close to Jewish textual understanding. LÄS MER