Sökning: "Judaism"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Judaism.

 1. 1. The Human and the Creation in Relation to the Narrative of the Divine An Ecological Reading of the Letter to the Romans in Comparison with 4QInstruction

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Stina Tysk; [2021-01-28]
  Nyckelord :Romans; 4QInstruction; conceptual metaphors; figurative language; intertextuality; narratives; ecotheology; ecoethics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to elaborate on an ecological reading of Romans in comparison to 4QInstruction.In a literary analysis, recognizing figurative language, intertextuality and conceptual metaphor theory, the underlying framings of a Divine Narrative in Romans and 4QInstruction is uncovered. LÄS MER

 2. 2. En kvardröjande strålglans : En studie om mystik och kabbalah i judisk liturgi i Stockholm från 1800-tal och i dag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Simon Frödeberg Karlin; [2021]
  Nyckelord :Mysticism; kabbalah; judendom i Sverige; liturgi; receptionshistoria; receptionsteori; hermeneutik; Hans-Georg Gadamer; Hans-Robert Jauss; Stockholm; teologi; merkavah; hekhalot.;

  Sammanfattning : This study strives to chart the occurrence of mystic and kabbalistic influences inthe textual liturgic material of Jewish prayer books - siddurim - in Stockholm,during the 19th century as well as of today. Two prayer books, both focusing onthe prayer service for sabbath and festivals, were studied and compared to amaterial corresponding to a more traditionally inclined ashkenaz liturgy. LÄS MER

 3. 3. Om syrianska ungdomars och unga vuxnas upplevelser av den svenska religionskunskapsundervisningen : En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Erik Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Religious education; phenomenograhpy; Syriacs; Seyfo; classroom conflicts; Islamophobia;

  Sammanfattning : This paper deals with how eight Syriac adolescents and young adults have experienced Swedish religious education (RE) in secondary and upper secondary school about Judaism, Christianity, and Islam. The study reveals that four of the eight respondents experienced tensions and conflicts between Syriac and Muslims students. LÄS MER

 4. 4. Världsreligionsundervisning i mångkulturella och homogena klasser i årskurs 1–3 : En kvantitativ enkätstudie om skillnader i undervisning i tre världsreligioner mellan olika elevgrupper baserat på ramfaktorteorin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Dina Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Framework factor; Homogeneous; Multicultural; Religious education; World religions; homogen; mångkulturell; ramfaktorer; religionsundervisning; världsre-ligioner;

  Sammanfattning : Syfte – Denna studie undersöker hur verksamma lärare i årskurs 1–3 undervisar i religionskunskap om världsreligionerna, kristendom, islam och judendom i mångkulturella och homogena klasser i svenska skolor. Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i undervisningen mellan de två olika elevgrupperna, samt vilka faktorer som påverkar lärares val av undervisningsinnehåll. LÄS MER

 5. 5. Framställningen av islam och judendom i svenska läromedel med fokus på omskärelse : En studie om antisemitism och islamofobi i svenska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Lönn; [2020]
  Nyckelord :religion; Islam; Judaism; content analysis; teaching materials; teaching books; circumcision; rabbi.; religion; islam; judendom; innehållsanalys; läromedel; läroböcker; omskärelse; rabbin;

  Sammanfattning : Religion har inte blivit privatiserad över tiden som vissa i samhället kanske har trott utan har istället fått större utrymme utanför den privata sfären och blivit de-privatiserad. Den teoretiska förankringen är en innehållssanalys. LÄS MER