Sökning: "Judas Iskariot"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Judas Iskariot.

 1. 1. Förhärdad eller Förmänskligad? Hur evangelisten Matteus bearbetat evangelisten Markus bild av Judas Iskariot

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Fredrik Borglin; [2017-03-22]
  Nyckelord :Judas; Iscariot; Gospel of Mark; Gospel of Matthew;

  Sammanfattning : Judas Iscariot is an intriguing figure: Both one of Jesus’ twelve closest disciples and the one who turned him over to the Roman and Jewish authorities, at the same time a figure who seems to have played a crucial role in the passion narrative and consequently in the founding of Christianity, and one of the most despised characters in human history. Judas Iscariot is an intriguing figure, and so is today the research concerning him, his deed, and the development of the characterization of him. LÄS MER

 2. 2. Domaren och förrädaren : - en narrativanalys av karaktärerna Pontius Pilatus och Judas Iskariot  i Tv-serien The Bible (2013)

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; litteraturvetenskap; narratologi; narrativanalys; adaptiosnteori; Nya testamentet; populärkultur; Pontus Pilatus; Judas Iskariot;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ litteraturstudie som ämnar undersöka  framställningen av två bibliska gestalter, Judas Iskariot och Pontus Pilatus, i den populärkulturella TV-serien ”The Bible” och hur framställningen förhåller sig till de bibliska utsagorna. Fokus ligger på hur man karaktäriserat och framställt dem i förhållande till den skuld de tillskrivits i evangelierna för Jesu korsfästelse. LÄS MER

 3. 3. Judas död i Matteusevangeliet och Jesus Christ Superstar : En studie i modern receptionshistoria

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emmy Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Judas; Judas death; The gospel of Matthew; Jesus Christ Superstar; Acts of the apostels; Suicide in the ancient time; Betrayer; Judas; Judas död; Matteusevangeliet; Jesus Christ Superstar; Apostlagärningarna; Självmord i antikens tid; Förrädaren;

  Sammanfattning : This paper will discuss the presentations of Judas Iscariot in the Gospel of Matthew and in Jesus Christ Superstar, a musical written by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice in 1970. To do this, I will compare the two sources and evaluate what modern reception history has done with Judas as a character. LÄS MER

 4. 4. Framställningen av Judas Iskariot : En förändringsprocess?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Christopher Hall; [2015]
  Nyckelord :Judas; Iskariot; förrädare; överlämnade; paradidomi;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to identify the criticism that has been directed towards the traditional description of Judas Iscariot as a traitor. After a survey and analysis of the critical revisionists' arguments, a discussion follows regarding the possible effects this may have on future ways of describing Judas Iscariot. LÄS MER

 5. 5. Judas, förråder du människosonen med en kyss? : En analys av karaktären Judas Iskariot i filmerna The Last Temptation of Christ och Son of God

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Nilsson; [2014]
  Nyckelord :film analysis; Judas; mediatisation; popular culture; Christianity; filmanalys; Judas; mediatisation; populärkultur; kristendom;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the image of Judas Iscariot in popular culture with the help of two movies, The Last Temptation of Christ and Son of God. This study is based on a film analysis where a characterization is in focus. The method has also chosen to include intertextuality. LÄS MER