Sökning: "Judendom krönika"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Judendom krönika.

  1. 1. Judisk identitet i Sverige : En studie av Judisk Krönika 2010 - 2011

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Daniel Andrén; [2017]
    Nyckelord :Religionsvetenskap; judendom; identitet; judisk identitet; Judisk Krönika; hermeneutik;

    Sammanfattning : I detta arbete skriver jag om judisk identitet i Sverige så som den framkommer i Judisk Krönika 2010-2011. Vad det finns för knep för att skapa och upprätthålla en judisk identitet. Vad identifierar man sig med? Jag har använt mig av tidskriften Judisk Krönika årgång 2010-2011 som primärkälla, med chefredaktören Jackie Jakubowski. LÄS MER