Sökning: "Judendomen människosyn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Judendomen människosyn.

  1. 1. En gång Allmoder : kvinnosyn från förbiblisk tid till våra dagar : patriarkatets intåg och Gudinnornas fall

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Hanna Persson; [2001]
    Nyckelord :gudsbild; patriarkat; gudinna; genusstudier; kvinnosyn; människosyn; gudinnetro;

    Sammanfattning : Anledningen till varför utvecklingen tog riktningen från kvinnan till mannen? Gudinnan har hittills spelat en mycket passiv roll i historieskrivningen. En förändring står dock för dörren. Enligt mina källor kan det bevisas att Gudinnan tillbads från 7000 f Kr till 300 e Kr. LÄS MER