Sökning: "Judges"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade ordet Judges.

 1. 1. Barnrättsperspektiv i vårdnadsmål vid risk för separationsvåld eller så kallat ”eftervåld” : En studie om rättens avvägning mellan skydd för barn och barns rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lynette Chavez Lupe; Stina Falk; [2022]
  Nyckelord :Separation violence; post-separation violence; exposed to violence; exposed violence; post divorce; children in domestic violence; post divorce parenting; child rights perspective; custody cases; custody disputes; best interest of the child; the child s claim; intimate partner violence; IPV; child affected; family conflict; family dispute; court of appeal; witnessing violence; victim of violence; family violence; child rights; children s rights; custody battle; post separation; post-separation dispute; domestic violence; domestic violence after separation; false allegations; false allegations in custody battle; parental alienation; family violence; separation assault involving children; Separationsvåld; eftervåld; barnrättsperspektiv; vårdnadsmål; vårdnadstvister; barnets bästa; barnets utsaga; barnperspektiv; våld i nära relationer; vårdnadsmål; socionom; socialt arbete; familjerätt; barnrätt; diskursanalys; kvantitativ innehållsanalys; separation; familjekonflikt; barnets vilja; umgängessabotage; föräldraalienation; samarbetssvårigheter; vårdnadskonflikt; barnets påverkan; barnkonventionen; föräldrabalken; risk för eftervåld; risk för seprationsvåld; hovrättsdomar; bevittna våld; våldsutövare; använda barn som redskap; använda barn som verktyg; falska uppgifter; falska uppgifter om våld; uppgifter om våld; falska anklagelser vårdnadstvister; falska anklagelser; föräldraalienation; våld i hemmet; våld i nära relationer; umgängesrätt; gemensam vårdnad; vårdnad; boende; umgänge; våldsutsatt; hovrätten; föräldrarätt;

  Sammanfattning : It's a misconception that those who leave a violent relationship are safer than those who stay. For those who have children with their perpetrator there is an increased risk for post-separation violence (Fleury, Sullivan & Bybee, 2000). LÄS MER

 2. 2. When judging candidate’s, less is more: How nondiagnostic information affects judgment in the process of personnel selection

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Vilma Seth; [2022]
  Nyckelord :dilution effect; personnel selection; recruiting; nondiagnostic information; noise; Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous studies have found what is referred to as a dilution effect of nondiagnostic information when subjects make evaluative judgment tasks of future performance, meaning that the presence of nondiagnostic information makes predictions less extreme. However, a large study recently failed to replicate this effect. LÄS MER

 3. 3. Domares verkande för samförstånd i vårdnadsmål : Utformningen av samförståndsdiskussionerna under den muntliga förberedelsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erika Solly; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gait screening using a mobile phone application : horse asymmetry levels and usability of a mobile phone application for gait analysis, during a long format FEI eventing competition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jonna Martinsson; [2022]
  Nyckelord :Gait analysis; motion asymmetry; performing horses; FEI eventing; Artificial intelligence; computer vision; kinematics; gait screening; mobile phone application;

  Sammanfattning : Orthopaedic disorders are the most common reason for unplanned rest in the performing horse population. Locomotor disorders which slowly build up to clear lameness might be avoidable with easy access objective motion measurement devices. LÄS MER

 5. 5. Guds rätt och domarens nåd - Arbitrering i 1600-talets rättskultur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Hjälte; [2022]
  Nyckelord :rättshistoria; straffrätt; legal history; arbitrium; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the first Swedish Court of Appeal was promulgated in 1614, among other tasks, the reevaluation of all death sentences from the district courts fell under its responsibilities. Six years prior to this, in 1608, a new code of penal law, the so-called Appendix, had been put into place on royal initiative. LÄS MER