Sökning: "Judith Butler"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade orden Judith Butler.

 1. 1. ”Jag vill gärna göra motstånd, men jag vill inte vara motstånd” – En studie av hur icke-binära könsidentiteter relaterar till performativitet och motstånd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hannah Nyman; [2020-01-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to answer the following two questions relating non-binary gender identities to performativity and resistance: In which ways do performativity relate to the creation of non-binary gender identities? Are there any performative acts amongst the interviewed people? In which ways can non-binary gender identities be understood as a form of resistance?The study builds largely on Judith Butler’s theory about gender and performativity, and how resistance understood as performative acts can be used as a resistance strategy. It builds partly on queer theory and ten semi-structured, face to face interviews with people with various non-binary gender identities. LÄS MER

 2. 2. Att födas död : Skugginstitutionalism, Nekropolitik, Framing & Prekaritet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Vera-Linn Lanängen; [2020]
  Nyckelord :Institutionalisering; Prekaritet; Nekropolitik; Framing; HBTQI; Jehovas vittnen;

  Sammanfattning : In this thesis I examine precarity and necropolitics in the context of a religious institution namely the Jehovah’s witnesses. I specifically examine the conditions of LGBTI-children by the use of framing and the Jehovah’s witnesses own published material. LÄS MER

 3. 3. Fifty Shades Frigjord? : en kvalitativ innehållsanalys av performativitet i filmen “Fifty Shades Freed”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hanna Melin; Sanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Genus; makt; performativitet; heteronormativitet; “Fifty Shades”; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker filmen “Fifty Shades Freed” utifrån Judith Butlers performativitetsbegrepp. Butler menar att genus och biologiskt kön inte kan separeras och hur vi ser på genus påverkar förväntningarna på det biologiska könet. LÄS MER

 4. 4. Skolbibliotekariens självbild : Och hur den påverkar den upplevda positionen i skolverksamheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lina Sjöblom; [2020]
  Nyckelord :skolbibliotekarie; skolbibliotek; identitet; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The self-image of the school librarian: and how it affects the perceived status in a school environment. This paper examines the role of the school librarian and how they perceive themselves and how they think other actors in the school environment perceive them. LÄS MER

 5. 5. Kvinnoförtrycket i virtuella spelvärlden : “Vi är som slagpåsar” - En kvalitativ intervjustudie om kvinnors upplevelser av spelvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Denis Mehmeti; Devin Radianu; [2020]
  Nyckelord :Sociology; subordination; power relations; gender; misogyny; male dominance; Sociologi; underordning; maktrelationer; genus; misogyni; manlig dominans;

  Sammanfattning : This essay is based on a study that presents the result of interviews directed at women who are integrated in the gaming community. The purpose is to get clarification on the topic about how women experience gaming and if they are treated differently than men in the community. LÄS MER