Sökning: "Judith George"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Judith George.

 1. 1. Könsidentitet i samband med könssegregerade rum : En kvalitativ studie om transpersoners upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carmen Pocrnja; Sofia Genas; [2017]
  Nyckelord :transpersoner; könssegregerade rum; könsidentitet; interaktioner;

  Sammanfattning : Transpersoner i Sverige är en grupp som i hög grad drabbas av psykisk ohälsa och tidigare forskning vittnar om att vardagssituationer för dem många gånger kan vara förknippade med svårigheter, diskriminering och ifrågasättande. Studiens syfte är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka transpersoners upplevelser av könssegregerade toaletter och omklädningsrum i offentligheten, med utgångspunkt i informanternas reflektioner kring sin könsidentitet. LÄS MER

 2. 2. Holmes och Watson – Ett Queerläsningsäventyr : En undersökning av maskulinitet och sexualitet i Sir Arthur Conan Doyles The Memoirs of Sherlock Holmes

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Josephine Åström; [2014]
  Nyckelord :Sherlock Holmes; Dr John Watson; masculinity; queer theory; queer reading; manliness; manly unmanly; character; Jørgen Lorentzen Claes Ekenstam; countertype; George L Mosse; homosexual panic; Eve Kososfsky Sedgwick; Judith Butler; focalization;

  Sammanfattning : This thesis is a queer masculinity reading of Sir Arthur Conan Doyle’s short story collection The Memoirs of Sherlock Holmes (1894). The analysis focuses on the dissonances, tensions and queerness that reside within the text itself. LÄS MER

 3. 3. Lik men unik – En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabel Colombo; Jennie Holm; [2012-02-12]
  Nyckelord :Identitet; självpresentation; Facebook; tonårstjejer;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med studien har varit att undersöka hur en grupp unga tjejer på gymnasiet beskriver och menar sig använda det sociala nätverket Facebook som ett redskap för identitetsskapande och självpresentation. Frågeställningarna vi utgått från har handlat om hur tjejerna beskriver att deras syn på sig själva och andra påverkas av Facebookanvändningen, hur man kan framställa sig på ett lyckat respektive miss-lyckat sätt samt om människors identitet framställs representativt på sidan. LÄS MER

 4. 4. Att få vara med och skriva manus : Att motverka traditionella könsroller genom dramapedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Martin Oscarsson; [2012]
  Nyckelord :Dramapedagogik; genuspedagogik; förskola; könsroller; performativitet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study how preschool teachers can reach the goal of the swedish educational plan to prevent traditional gender roles for children ages 3-6 through drama in education.This is answered by four hypothesis based on Judith Butler's queer theory, George Herbert Mead's social psychological theory and Gavin Bolton and Dotothy Heathcotes drama pedagogical theories. LÄS MER