Sökning: "Judith Halberstam"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Judith Halberstam.

 1. 1. Whatever happens, I will never sell the mountains - A reparative analysis of the temporal, political, emotional and intellectual aspects of crafting

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linnea Isberg; [2015-09-09]
  Nyckelord :crafting; chrononormativity; tacit knowledge; embodiment; time; reparative reading; writing; economization of time;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate time and the values connected to different uses of time.What use is legitimate, and what is seen as a waste of time? I will argue that a general notion oftime as ‘bad’ or ‘useless’ will place objects, subjects and practices in the marginal, but alsoestablish what should be seen as important or not, which makes us value things into good andbad, effective and ineffective, worthwhile and useless. LÄS MER

 2. 2. Att utmana normer med grafisk form: Ett designprojekt och en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Redmalm; [2015]
  Nyckelord :grafisk design; genusteori; queerteori; modernism; dikotomi; norm;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras hur avvikande visuella uttryck kan användas inom design för att utmana normer. I uppsatsen undersöks hur designen av tidningen Bang utmanar normativa dikotomier som funktion/form, maskulint/feminint och original/imitation. LÄS MER

 3. 3. Lovecrafts kvinnor : En undersökning av kvinnlig monstrositet i Howard Phillips Lovecrafts litteratur

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Gro Oskarson Kindstrand; [2014]
  Nyckelord :Lovecraft; H.P. Lovecraft; The Thing on the Doorstep; The Dunwich Horror; Facts Concerning the Late Arthur Jermyn and his Family; The Dreams in the Witch-House; The Colour Out of Space; Halberstam; monster; monstrosity; female monsters; monstrous motherhood; Lovecraft; H.P. Lovecraft; The Thing on the Doorstep; The Dunwich Horror; Facts Concerning the Late Arthur Jermyn and his Family; The Dreams in the Witch-House; The Colour Out of Space; Halberstam; monster; monstrositet; kvinnliga monster; monstruöst moderskap;

  Sammanfattning : While the strategy of lending a voice to the monstrous is a well known aspect of Howard Phillips Lovecraft's works, the female monster is a notable exception to this case. In this thesis, I excavate a theory of female monstrosity through a reading of some of Lovecraft's most read stories and the agency of female characters that appears within. LÄS MER

 4. 4. Med genusbyxorna neddragna : En receptionsanalys av sex könsöverskridande barnböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Silja Emilsdóttir; [2012]
  Nyckelord :barnlitteratur; receptionsanalys; queerteori; queer; performativitet; Judith Butler; Judith Halberstam; Yvonne Hirdman; Fanny Ambjörnsson; Pija Lindenbaum; Jesper Lundqvist; Annette Skåhlberg; Per Gustavsson; Lisen Adbåge;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Vid min granskning av mottagandet av de sex böcker jag har behandlat i denna uppsats kan man se vissa likheter och skillnader hos recensenter och bloggare. Att gestalta könsöverskridande hos flickor verkar överlag vara lättare än när det gäller pojkar och inte alls lika uppmärksammande. LÄS MER

 5. 5. Vad spelar sexualiteten för roll? En queerdidaktisk genusanalys av ungdomsromanen Spelar roll av Hans Olsson

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Daniel Berglund; [2011-10-26]
  Nyckelord :genus; queer; litteraturdidaktik; homosexualitet; maskulinitet; ungdomslitteratur; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att problematisera dikotomin maskulint/feminint och subjekten män/kvinnor, samt att införa ett icke-heterosexuellt perspektiv in i genusforskningen kring ungdomslitteratur. Detta görs utifrån teoretiker som Judith Butler, R.W. Connell och Judith Halberstam. LÄS MER