Sökning: "Jugoslavien"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet Jugoslavien.

 1. 1. Upplevelsen av att växa upp med två olika kulturer : Född i Sverige med bakgrund från forna Jugoslavien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Amina Hamulic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jedna si jedina : En kvalitativ intervjustudie om kollektiv bosniakisk identitet, antagonism och skolgång i Sverige efter de jugoslaviska krigen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Andersson; [2021]
  Nyckelord :Bosnia Herzegovina; Yugoslavia; use of history; collective memory; collective identity; Sweden; second generation immigrants; antagonism; Bosnien Hercegovina; Jugoslavien; historiebruk; kollektivt minne; kollektiv identitet; Sverige; andra generationens invandrare; antagonism;

  Sammanfattning : This study is a qualitative interview study that examines antagonism, identity and collective memory among second generation immigrants from Bosnia & Herzegovina. The study is based on an existential history use-perspective and social constructivist socialization theory. LÄS MER

 3. 3. The Reconceptualized War : A critical analysis of the new war theory through a case study of the Yemen War

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Victor Malmgren; [2021]
  Nyckelord :Yemen; War; New War; New War Theory; Kaldor; Mary Kaldor; Iraq; Globalization; Saudi Arabia; Bosnia; Yugoslavia; Jemen; Krig; Nya Krig; Kaldor; Mary Kaldor; Irak; Globalisering; Saudi Arabien; Bosnien; Jugoslavien;

  Sammanfattning : The much-debated new war theory suggest that a new type of organized violence has developed during the last decades of the twentieth century. These new wars occur during an era of globalization and differ from old wars concerning four factors: the goals, the actors, the finance, and the methods. LÄS MER

 4. 4. David mot Goliat : En studie av jugoslaviska partisaners framgångar mot tyska styrkor under operationerna "Weiss" och "Schwartz" 1943

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Lundberg Edvardsson; [2021]
  Nyckelord :andra världskriget; Jugoslavien; partisaner; Fall Weiss; Fall Schwartz; Stephen Biddle;

  Sammanfattning : In 1943 occupied Yugoslavia became the scene of ferocious fighting on a large scale as axis forces launched two major anti-guerrilla operations, codenamed “Weiss” and “Schwartz”, in an all-out effort to put an end to the Yugoslav communist resistance. Despite the axis being massively superior in material terms, sometimes even outnumbering their opponents by six to one, both operations ended in failure as the partisans managed to fight their way out of the German trap. LÄS MER

 5. 5. Sexuellt våld mot kvinnor i väpnade konflikter : En studie av internationell humanitär rätt och rättspraxis från Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jasmin Lind; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER