Sökning: "Julia Abrahamsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Julia Abrahamsson.

 1. 1. Probiotics : how does it affect our health?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Julia Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :probiotics; microbiota; intestinal microbiota; probiotic mechanism of action; irritable bowel syndrome; IBS; microbial ecology; gut microbiota;

  Sammanfattning : The human body consists of about 10 times as many bacteria as our own body cells. Only the gastrointestinal tract can hold up to 400 different bacterial species, where the majority of the bacteria are concentrated to the large intestines. LÄS MER

 2. 2. Barns språkutveckling : En kvalitativ studie om barns språkutveckling vid samlingar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Julia Abrahamsson; [2011]
  Nyckelord :Language development; kindergarten; gathering; Språkutveckling; förskola; samling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur barns språk främjas och utvecklas hos förskolans yngsta barn och på vilket sätt detta genomförs i praktiken på förskolan. Studien genomförs med fokus på innehållet i samlingar. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers arbete med problemlösning : i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Julia Erlandsson; Malin Abrahamsson; [2011]
  Nyckelord :Pedagogik; problemlösning; matematik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Inkludering på vitryska : Fältstudier i Vitryssland gällande inkludering av

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Julia Abrahamsson; [2007]
  Nyckelord :interaction; inclusion; functional differences; intellectual disability; socialization; inkludering; barn i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and examine the characteristics of inclusion of children with disabilities in the kinder garden and primary school in Belarus. The data in this study were collected through interviews with special teachers and staff at the Developing and Rehabilitation center. LÄS MER