Sökning: "Julia Althin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Julia Althin.

 1. 1. Does Previous Experience Matter? A case study of Swedish board members’ perception of experience diversity in decision-making

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Althin; Patrik Bianchi; [2021]
  Nyckelord :Board of Directors; Board Composition; Board Dynamics; Boardroom Decision-making; Experience Diversity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Decisions taken in the boardroom are considered to be of crucial importance for corporate governance, not least due to their wide-ranging implications for both an organization and its stakeholders. To take effective decisions on the board, the availability of the right skills and knowledge is deemed essential. LÄS MER

 2. 2. Att välja rätt medium : En studie om olika virtuella mediers påverkan på kommunikationen inom globala virtuella team

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Althin; Oscar Bang; [2020]
  Nyckelord :Globala virtuella team; virtuella medier; medieval; kunskapsöverföring; Media Richness Theory.;

  Sammanfattning : Globala virtuella team (GVT) utgör ett konkurrenskraftigt alternativ till traditionella internationella uppdrag och blir därmed allt vanligare, inte minst i kölvattnet av covid-19- pandemin. Denna utveckling riskerar dock att bli på bekostnad av den interna kommunikationens effektivitet. LÄS MER