Sökning: "Julia Aronsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Julia Aronsson.

 1. 1. Samspelet mellan online och offline : En kvalitativ studie om fysiska klädbutiker i en tilltagande digitaliserad vardag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Aronsson; Sofia Grape; [2019]
  Nyckelord :Fysisk butik; e-handel; omnikanal; omnikanalstrategi; konkurrensfördelar; mervärde; upplevelser; värdeskapandeprocessen; relationsmarknadsföring; integrerade kanaler;

  Sammanfattning : Teknologins utveckling har lett till ett paradigmskifte i konsumenters köpprocess. Konsumenter handlar allt mer online och idag sker all tillväxt på internet. LÄS MER

 2. 2. Torn to be worn? : Cotton fibre length of shredded post-consumer garments

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Aronsson; [2017]
  Nyckelord :Mechanical recycling; shredding; post-consumer textile waste; cotton; fibre length and fibre length distribution.;

  Sammanfattning : In 2015 the global fibre consumption was 96.7 million tonnes, which is an increase of 3.1% from the year before. Our high textile consumption has led to an increasing demand of raw materials and generation of textile waste. LÄS MER

 3. 3. Nya t-shirts av gamla jeans : Textila egenskaper hos en cellulosabaserad konstfiber tillverkadav dissolvingmassa framställd från bomull av textilt avfall

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Aronsson; Stina Björquist; [2015]
  Nyckelord :Re:newcell; dissolved pulp; textile waste; cellulosic man-made fibres; Re:newcell; dissolvingmassa; textilavfall; cellulosabaserade konstfibrer;

  Sammanfattning : Idag produceras 70 miljoner årston textilfibrer. Denna siffra kommer fram tills år 2050 att mer än tredubblas i takt med att jordens befolkning och medelinkomsten per person ökar. År 2013 förbrukade svenskarna så mycket som 12,5 kilo textil per person varav 8 kilo slängdes i hushållssoporna. LÄS MER

 4. 4. Women's vulnerability to poverty : An ethnographic study of the life of women participating in a Red Cross microfinance programme in Entebbe, Uganda

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Julia Karlsson; Elin Aronsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This dissertation was made possible with a Minor Field Study scholarship, financed by SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency). The study is based upon the life stories of women participating in a micro finance programme within the Red Cross in Uganda, Entebbe branch. LÄS MER