Sökning: "Julia Backström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Julia Backström.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med suicidalt beteende, en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophia Backström; Julia Ehlorsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :Attempted suicide; Attitude; Experience; Knowledge; Mental health; Nurse; Self-harm; Suicide;

  Sammanfattning : Suicid ett folkhälsoproblem och globalt dör nära 800 000 människor till följd av detta varje år. Därtill är det för varje suicid många fler som begår suicidförsök och den största riskfaktorn för suicid är tidigare suicidförsök. LÄS MER

 2. 2. Att komma igång med ständiga förbättringar : 10 steg till att skapa en förbättringskultur

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kvalitetsteknik; Linköpings universitet/Kvalitetsteknik

  Författare :Helen Solver; Julia Backström; [2008]
  Nyckelord :kvalitet; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Många företag upplever en stor ambivalens mellan att se snabba ekonomiska resultat och att bygga upp ett hållbart kvalitetsarbete. Samhället kräver de senaste högteknologiska lösningarna och företag som inte följer med i utvecklingen riskerar att förlora sin ställning på marknaden. LÄS MER