Sökning: "Julia Bergdahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Julia Bergdahl.

 1. 1. Tonåringar med cancer och deras upplevda psykosociala situation : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Astrid Weckman; Julia Bergdahl; [2018]
  Nyckelord :Cancer; teenagers; psychosocial; situation; Cancer; tonåringar; psykosocial; situation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tonåringar befinner sig i en turbulent övergångsfas mellan barndom och vuxenliv, där kroppsliga, psykiska och sociala förändringar sker och en egen identitet formas. Psykosociala problem kan i större utsträckning uppstå hos tonåringar än hos yngre eller äldre cancerdrabbade. LÄS MER

 2. 2. Dilemman och beslutsfattande inom den finansiella tjänstebranschen : En studie ur ett rådgivarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnéa Bergdahl; Julia Hellström Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansiella rådgivare är en yrkesgrupp som fyller en viktig roll i samhället. Samtidigt får de ofta utstå mycket kritik från olika aktörer i samhället vilket skadat allmänhetens förtroende för dem. LÄS MER