Sökning: "Julia Björkman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Julia Björkman.

 1. 1. Sjuksköterskans attityder till att vårda patienter med blodsmitta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Björkman; Mathilda Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; attityder; HIV; Hepatit;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Blodburna virus utgör en mängd olika smittämnen som kan överföras via blod, kroppsvätskor och vävnader. Sjukvårdspersonal riskerar dagligen att utsättas för yrkesmässig exponering av blodburna virus som humant immunbristvirus och Hepatit B och Hepatit C. LÄS MER

 2. 2. How Well Does Implied Volatility Predict Future Stock Index Returns and Volatility? : A Study of Option-Implied Volatility Derived from OMXS30 Index Options

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Vikberg; Julia Björkman; [2020]
  Nyckelord :Implied volatility;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study if and how well implied volatility can predict realised volatility and returns on the OMXS30 index one month in the future. The findings are put in relation to how historical volatility can predict realised volatility and how changes in implied volatility can predict returns. LÄS MER

 3. 3. "Alla barn har rätt till en saga varje dag." En kvalitativ studie om barnlitteraturens betydelse i förskoleverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Olsson; Oskar Welander; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Normer; Normkritisk pedagogik; Normkreativitet; Litteratur; Läsmaterial urval;

  Sammanfattning : Under våra praktikperioder i förskolan har vi sett att förskollärare inte använder litteratur i den utsträckning som vi tidigare upplevt, vi vill av denna anledning ta reda på varför det har blivit så. Studiens syfte har därför varit att skapa en utökad förståelse för barnlitteraturens användning och förskollärarnas tankar samt tillvägagångssätt när det gäller litteraturen inom förskolan. LÄS MER

 4. 4. Surdegsbröd och jästbröd : skillnad i smak och GI-värde

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Andreas Björkman; Julia Jeppsson; [2015]
  Nyckelord :Sourdough bread; yeast bread; glycemic index value; sensory test; consumer test; Surdegsbröd; jästbröd; GI; sensoriskt test; konsumenttest;

  Sammanfattning : Inledning: Surdeg är idag en trend som fångats av många och de flesta bagerier ochdagligvarubutiker säljer bröd som kallas för surdegsbröd. Ett traditionellt surdegsbröd är ettbröd där surdegen används som enda hävningsmedel i brödet. LÄS MER

 5. 5. Att studera varumärken utifrån profil,image och identitet : En komparativ fallstudie av Tallink Silja AB och Viking Line AB

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Johanna Björkman; Julia Kardebo; Torill Persson; [2014]
  Nyckelord :Varmärken; profil; image; identitet; kryssning;

  Sammanfattning : För att särskilja sig från konkurrenterna på marknaden behöver företag idag ett unikt koncept som gör att konsumenterna uppfattar företagets produkter och tjänster som pålitliga och tillfredsställande. Varumärken har fått en allt större betydelse i konsumenternas val av ett företags produkter och tjänster. LÄS MER