Sökning: "Julia Björverud"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Julia Björverud.

 1. 1. Tryckfrihet i skymningstid. En studie av den svenska tryckfriheten under andra världskriget.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Björverud; [2015]
  Nyckelord :Rättshistoria; Tryckfrihet; Andra världskriget; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The freedom of the press has a strong historical tradition in Swedish law, with its roots in the act of 1766. A period that strongly differs from the development in general is the period during World War II. The same year as the war began, in 1939, a more restrictive policy regarding freedom of the press developed. LÄS MER

 2. 2. Fideikommiss- fördelaktigt eller förödande? En studie av rättsutvecklingen gällande fideikommiss under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Björverud; [2014]
  Nyckelord :Rättshistoria; Fastighetsrätt; Fideikommiss; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda när och av vilken orsak som lagstiftningen gällande fideikommiss förändrades under 1800-talet. Förändringarna skedde under två perioder. Först i början av 1800-talet när 1810 års förordning innehållandes ett förbud mot instiftande av nya fideikommiss kom. LÄS MER

 3. 3. Dödsstraff i demokratier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Björverud; Malou Bratt; [2009]
  Nyckelord :rätten till liv; mänskliga rättigheter; dödsstraff; demokrati; folkstyre; folkopinion; USA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns idag ett antal demokratiska stater i världen som tillämpar dödsstraff. Grunden till detta, menar vi i denna normativa uppsats, är en värdekonflikt mellan å ena sidan individens rättigheter, rätten till liv, och å andra sidan kärnan i demokrati, folkstyre och folkopinionens roll i frågan om dödsstraff. LÄS MER