Sökning: "Julia Blomqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Julia Blomqvist.

 1. 1. Effekten av AI på den digitala personaliserade marknadsföringen: möjligheter och utmaningar : En kvalitativ studie kring hur AI påverkar den digitala personaliserade marknadsföringen ur ett företagsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sophie Lindström; Julia Blomqvist; Julia Köhl; [2024]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; Personaliserad marknadsföring; CRM; Köpprocess; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2024-01-11  Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp   Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet   Författare: Julia Blomqvist                 Julia Köhl                           Sophie Lindström                            02/04/16                         97/07/16                                  00/06/10  Titel: Effekten av AI på den digitala personaliserade marknadsföringen: möjligheter och utmaningar. - En studie kring hur AI påverkar den digitala personaliserade marknadsföringen ur ett företagsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. "Man gör underhållning och tjänar pengar på en tragedi" : En kvalitativ studie om true crime-podcasts framställning av mord

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Julia Blomqvist; Theodor Henriksen; [2023]
  Nyckelord :true crime; podcast; ethics; public service; commercialism; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : True crime has rapidly become a large part of the podcast empire. Content based on tragic events has great demand in the form of entertainment. People are able to listen to in-depth dramatizations of how murder victims were killed and private information about murderers, victims and relatives. LÄS MER

 3. 3. Att vara eller inte vara diagnostiserad : En intervjustudie om kvinnor diagnostiserade med autism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Blomqvist; [2022]
  Nyckelord :autism; stigma; kamouflering; kvinnor;

  Sammanfattning : Denna uppsats lyfter kvinnor diagnostiserade med autism och fokuserar på förståelsen utav deras verklighet och position. Autismspektrumtillstånd är ett brett begrepp som innefattar ett flertal diagnoser. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av delaktighet i beslutsprocessen att avstå och/eller avbryta livsuppehållande behandling : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Julia Blomqvist; Anna Trengereid; [2020]
  Nyckelord :intensivvårdssjuksköterskor; beslutsprocess; delaktighet; moralisk stress; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det vårdas allt fler sjuka och äldre patienter inom intensivvård vilket ställer högre krav på att beslut om behandlingsstrategier fattas. Behandlingsstrategier ska grundas på etiska principer, medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa bland unga - en kvalitativ innehållsanalys av medias framställning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Magdalena Blomqvist; Julia Jönsson; [2020]
  Nyckelord :claims-making; social problems; mental illness; young people; media; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study is to analyze how mental illness among young people is represented as a social problem in newspapers. A qualitative method has been utilized to analyze 63 different articles published within the period of 2019-01-01 to 2019-06-30 in three of Sweden’s largest newspapers. LÄS MER