Sökning: "Julia Bodén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Julia Bodén.

 1. 1. "Har förskolläraren ett ledarskap?" : - En fenomenografisk intervjustudie om förskollärares olika uppfattningar av ett förändrat ansvar och ledarskap i arbetslaget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Bodén; Evelina Johansson; [2023]
  Nyckelord :Leadership; Preschool; Preschoolteacher; Responsibility; Team; Ansvar; Arbetslag; Ledarskap; Förskola; Förskollärare.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares olika uppfattningar om ett förändrat ansvar och ledarskap i arbetslaget. Över tid har förskollärarens ansvar förändrats i styrdokumenten och gått från att vara obefintligt till att nu tillskrivits som ett särskilt ansvar. LÄS MER

 2. 2. Spelbaserat lärande som främjar engagemang : Ett digitalt läromedel för barn med ADHD och tidsuppfattningssvårigheter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Julia Gilander; Jennifer Bodén; [2015]
  Nyckelord :Spelbaserat lärande; ADHD; tidsuppfattningssvårigheter;

  Sammanfattning : Barn med ADHD har generellt svårt med tidsuppfattningen vilket kan leda till problem senare i livet. Som en hjälp för att träna tidsuppfattning finns bland annat det analoga verktyget “Pussla med tid” som ska underlätta vardagen för dessa barn. LÄS MER