Sökning: "Julia Boman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Julia Boman.

 1. 1. Att samverka för barns bästa. : En kvalitativ studie utifrån förskollärares perspekiv på föräldrasamverkan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Julia Persson; Emma Boman; [2018]
  Nyckelord :förskola; samverkan; föräldrar; relationer; digitala verktyg; samverkansformer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna samverkar med föräldrarna för att skapa goda förutsättningar för barns trivsel och utveckling i förskolan. Den data som samlats in genom enskilda intervjuer har analyserats ur ett sociokulturellt och relationellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Should I Stay or Should I go?; A single case study examining employee motivational factors impact on employee retention

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josephine Hantoft; Julia Boman; [2017-09-13]
  Nyckelord :Employee retention strategy; Employee motivational factors; Compensation and benefits; Training and development; Leadership and management; Case study; Thematic analysis;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Miljöcertifiering som ett verktyg för hållbart företagande – En fallstudie av hur ett företags intressenter värderar en BREEAM-certifiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Boman; Tove Green Winther; [2015-07-07]
  Nyckelord :Environmental management system; environmental certification; BREEAM; created value; competitive advantage; legitimacy; organizational conditions; positioning;

  Sammanfattning : Nyckelord: Miljöledningssystem, miljöcertifiering, BREEAM, värdeskapande, konkurrensfördelar, legitimitet, organisatoriska förutsättningar, positionering Bakgrund: Idag råder inga tvivel huruvida om företag ska arbeta med hållbarhetsfrågor utan snarare hur. Miljöledning och certifiering är verktyg i hållbarhetsarbetet som tvingar företag att tänka långsiktigt och samverkande. LÄS MER

 4. 4. A close-up on closedowns : An analysis of how authentic and transformational leadership can improve employee experiences of plant closures

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Anna Boman; Shillan Sofipour; Julia Toremark; [2012]
  Nyckelord :Organisational closedowns; Employee reactions to closedowns; Authentic leadership; Transformational leadership;

  Sammanfattning : Problem: The well-being and health of workers can decrease substantially when their place of work is closed down. A smooth transition and well-managed closedown process, however, has shown to ease these effects. Despite this, very little research has been conducted on how leaders can manage a closedown process well. LÄS MER