Sökning: "Julia Cronhamn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Cronhamn.

  1. 1. En fallstudie som handlar om Göteborg Energis hållbarhetsarbete

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Najlah Ashrafi; Julia Cronhamn; [2019-05-07]
    Nyckelord :institutional logic; sustainability; institutional theory; politics; organization; climate; consumers; business; profit;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how Göteborg Energis sustainability work isaffected by its surroundings. And how their actions are affected by the institutional logic thatexists in the organization because there is a sustainability and profitability requirement in thebusiness. LÄS MER