Sökning: "Julia Ekdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Ekdahl.

  1. 1. Den svenska ekonomutbildningens relevans : Hur kan den påverkas av en alltmer digitaliserad revisionsbransch?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Julia Ekdahl; Anna Clarberg; [2018]
    Nyckelord :Digitalisering; revisionsbranschen; akademisk utbildning; utbildningsgap; institutionell tröghet; professionslogik;

    Sammanfattning : Digitaliseringen är en av de starkaste drivkrafterna som påverkar samhället och den snabba utvecklingen förändrar revisionsbranschen och revisorns sätt att arbeta. Förändringen ställer nya kompetenskrav på revisorn vilket resulterar i ett gap mellan existerande högskoleutbildningar och revisionsbranschen. LÄS MER