Sökning: "Julia Englund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Julia Englund.

 1. 1. En studie om arbetsengagemang vid gränslöst arbete - En kvantitativ studie som undersöker hur meningsfullhet, socialt stöd, arbetstillfredsställelse och om kön påverkar arbetsengagemang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Julia Englund; Emelie Fransson; [2020-09-02]
  Nyckelord :gränslöst arbete; arbetsengagemang; meningsfullt; socialt stöd; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Today's technology allows flexibility for individuals in organizations meaning that they canwork reg ardless of time and locations (Acker, 2006). This complex situation that comes withworking without boundaries involves allowing employees to handle much of their workthemselves and usually at a distance from colleagues and managers (Grönlund, 2007). LÄS MER

 2. 2. Att behöva få en andra chans i livet : En kvalitativ studie i samband med hjärttransplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Strålman; Theresia Englund; [2018]
  Nyckelord :experiences; hearttransplantation; patients; quality of life; support; livskvalité; patienter; självbiografier; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är idag en folksjukdom och hjärttransplantation är den enda långvariga behandlingen. Sjuksköterskors omvårdnadskunnande handlar om att främja hälsa och välbefinnande hos patienten för att stärka livskvalitén. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse i samband med en hjärttransplantation. LÄS MER

 3. 3. Diabetesmottagningars perspektiv på implementering av webbtidbokning : En studie om diabetesmottagningars förutsättningar och motsättningar vid en implementering av webbtidbokningar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Julia Gustafsson; Hanna Englund; [2017]
  Nyckelord :Webbtidbokningar; e-hälsa; e-tjänster; implementering; förutsättning; motsättningar; diabetesmottagningar;

  Sammanfattning : The authors of this bachelor thesis have completed the information logistics program and they had the will to influence the ongoing technical development in health care. The different diabetes receptions in Sweden works in different speeds with the development of e-health services such as web-based bookings. LÄS MER

 4. 4. IBS, relationer och gemensamma måltider : En intervjustudie om att leva med en tarmsjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lina Bokström; Julia Englund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Irritable bowel syndrome (IBS) är en kronisk och vanligt förekommande tarmsjukdom vars främsta kännetecken är kronisk smärta och/ eller obehag i buken samt avföringsrubbningar. Effektiva behandlingsmetoder saknas; den befintliga behandlingen kan däremot lindra symptomen. LÄS MER

 5. 5. Lost in a Bureaucratic World A Thematic Study of Boredom in David Foster Wallace's The Pale King

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Englund Örn; [2015-10-16]
  Nyckelord :David Foster Wallace; The Pale King; bureaucracy; melancholia;

  Sammanfattning : Abstract: In David Foster Wallace's novel The Pale King, two themes appear connected to each other. The first is that of boredom. LÄS MER