Sökning: "Julia Frank"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Julia Frank.

 1. 1. Du kan vara med! (Om du gör det här) : En kritisk diskursanalys av företags användande av kommunikationsstrategier i relation till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elly Billqvist; Julia Frank; [2018]
  Nyckelord :MCDA; sustainability; marketing communication; Apoteket; Ica; MCDA; hållbarhet; marknadskommunikation; Apoteket; Ica; CSR;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en ökad förståelse kring hur företag använder sig av kommunikationsstrategier relaterade till hållbarhet för att lyckas påverka konsumenten. Mer precist studeras Ica och Apotekets reklamfilmer då dessa företag anses vara två av de mest hållbara företagen enligt svenska konsumenter. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda unga vuxna i livets slutskede : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Frida Frank; Julia Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Sjuksköterskans erfarenheter; Livets slutskede; Unga vuxna; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga vuxna är en patientgrupp som vårdas i livets slutskede på de flesta vårdavdelningar. Dessa patienter möter sjuksköterskan med stor sannolikhet någon gång i sitt yrkesliv. Sjuksköterskan har ett ansvar att upprätthålla en god livskvalité för dessa patienter, något som kräver stor kompetens. LÄS MER