Sökning: "Julia Hahto"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Julia Hahto.

 1. 1. Jämställdhet inom revisorsprofessionen : Bidrar revisionsbyråernas reella jämställdhetsarbete till en ökad jämställdhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Hahto; Josefin Mvuanda Riström; [2019]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsmål; jämställdhetsarbete; jämställdhetsplan; jämställdhetspolicy; hållbarhetsredovisning; diskrepans;

  Sammanfattning : Revisorsprofessionen är en profession som under en längre tid verkat som ett manligt reservat. Problematiken som infinner sig inom revisorsprofessionen är emellertid att den är könssegregerad. Kvinnorna finns främst representerade på lägre positioner. LÄS MER

 2. 2. Analysmodellens praktiska användning : En kvalitativ studie om analysmodellens praktiska användning vid faställande av en oberoende revision inom revisorsbranschen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Hahto; Joel Jonsson; [2018]
  Nyckelord :revisor; oberoende; analysmodellen; verktyg; från teori till praktik;

  Sammanfattning : År 2002 implementerades analysmodellen i Revisorslagen (2001:883). Analysmodellen är en självregleringsmodell vars syfte är att säkerställa att den enskilde revisorn inte äventyrar en oberoende revision. LÄS MER