Sökning: "Julia Hedenqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Hedenqvist.

  1. 1. Upplevelsen av att leva med cancer kopplat till livsmening och andlighet : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Julia Hedenqvist; Teresia Stolt; [2020]
    Nyckelord :Andlighet; Cancer; Coping; Mening; Patientupplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund Cancer är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och omfattar runt 200 olika tumörsjukdomar. Den eller de tumörer som bildas vid cancer kan vara godartade eller elakartade och skapa varierande fysiska och psykiska utmaningar beroende på typ av cancerform, sjukdomsstadier och person. LÄS MER