Sökning: "Julia Hjertenstein"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Hjertenstein.

  1. 1. ”Hur kommer det sig att du pratar så bra svenska?” En genusanalys av amerikasvenskars talspråk

    L2-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Julia Hjertenstein; [2013-09-13]
    Nyckelord :Svenskan i Amerika; Genus; Samtalsanalys;

    Sammanfattning : Specialarbete, 7,5 hpSvenska språket, fortsättningskurs 1203VT 2013Handledare: Einar Korpus.... LÄS MER