Sökning: "Julia Jacobsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Julia Jacobsson.

 1. 1. IVA-dagboken och patienters upplevelser att ta del av det personliga innehållet : När minnet sviker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Jacobsson; Lava Fors; [2019]
  Nyckelord :Trauma; intensivvård; patienter; IVA-dagbok; upplevelser; coping;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter på intensivvårdsavdelning (IVA) upplever ofta vårdtiden som traumatisk då stressreaktioner, mardrömmar samt minnesförlust uppkommer. Sjuksköterskor startar en personlig IVA-dagbok där anteckningar och fotografier sparas av patienters vårdförlopp. LÄS MER

 2. 2. Private Equity Involvement in Nordic IPOs - An empirical study on first-day returns and long-term performance of IPOs on the Nordic market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Wilsby; Tim Jacobsson; Leo Dajakaj; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Säljares attityd till prestationsbaserad ersättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Lundström Stenudd; Emmy Larsson; Josefine Jacobsson; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Missnöje med vården, fysisk ohälsa och nedstämdhetefter förlossning beroende på förlossningssätt : Uppföljning från universitetssjukhuset i León, Nicaragua

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Julia Jacobsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Egenvårdens betydelse för personer med diabetes typ II

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Susanne Jacobsson; Julia Öberg; [2006]
  Nyckelord :Diabetes; typ II; motivation; egenvård; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes ökar bland befolkningen och idag finns 350 000 personer med diabetes i Sverige. Diabetes typ II behandlas främst med egenvård som ändrade kostvanor och ökad motion. Detta kan minska senkomplikationer som försämrad blodcirkulation, svårläkta sår och ögonbottenförändringar. LÄS MER