Sökning: "Julia Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Julia Jakobsson.

 1. 1. Att vara äkta eller sälja sig för pengar : Föreställningar om artisters autenticitet i samband med reklamsamarbeten med externa varumärken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lina Kerrouchi; Julia Jakobsson; [2024]
  Nyckelord :Authenticity; artists; music; influencer; influencer marketing; advertising; celebrity endorsement; qualitative interviews; focus groups; Autenticitet; artist; musik; influencer; influencer marketing; marknadsföring; kändissamarbeten; kvalitativa intervjuer; fokusgrupper;

  Sammanfattning : For decades authenticity has been of great interest in media and communication research. With this study, we aim to contribute to the research with a new perspective where authenticity is examined in artists who use influencer marketing on social media. LÄS MER

 2. 2. Everything is not Super Freaky : En visuell textanalys om hur kvinnor porträtteras i kvinnliga hiphopartisters musikvideor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Jakobsson; Lina Kerrouchi; [2023]
  Nyckelord :Hip-hop; popular culture; objectification; the male gaze; music video; Nicki Minaj; Lauryn Hill; visual analysis; Hiphop; populärkultur; objektifiering; the male gaze; musikvideo; Nicki Minaj; Lauryn Hill; visuell analys;

  Sammanfattning : Porträtteringen av kvinnor inom manliga hiphopartisters musikvideor har varit i debatt och forskningens fokus länge. Denna studie ämnar att genom en kvalitativ forskningsstudie bidra med ett nytt perspektiv där vi analyserar kvinnliga hiphopartisters musikvideor utifrån ett genus och historiskt jämförande perspektiv med hjälp av en visuell textanalys. LÄS MER

 3. 3. Ekosystemtjänster i kommunala grönplaner : en undersökning av grönplanerna i kommunerna Eskilstuna, Västerås och Örebro

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Eklund; Julia Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; grön infrastruktur; grönplan; grönstrategi; grönstrukturplan;

  Sammanfattning : I det här arbetet granskas kommunala grönplaner med fokus på ekosystemtjänster. Syftet med arbetet är att undersöka hur tre olika kommuner i Sverige vill arbeta med ekosystemtjänster utifrån respektive kommuns grönplan. LÄS MER

 4. 4. Alignment of Image Sensor using Piezoelectric Crystals

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Julia Jakobsson; Reem Chahrour Muhieddine; [2023]
  Nyckelord :piezo; piezoelectric; crystal; piezoelectric crystal; piezoelektrisk; kristall; piezoelektrisk kristall; camera; kamera; focus; fokus; Axis; Axis Communications; alignment; justering; prototyp; prototype; algorithm; algoritm; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The use of piezoelectric crystals as a way to achieve automatic alignment of an image sensor in a camera was investigated in collaboration with Axis Communications AB. Piezoelectric crystals can be created into different configurations, piezoelectric stacks being one of the simpler ones. LÄS MER

 5. 5. Livet efter en aortadissektion : Den förändrade livskvaliteten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Julia Eklund; Karin Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER