Sökning: "Julia Johanna Stenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Johanna Stenius.

  1. 1. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Författare :Julia Johanna Stenius; [2022]
    Nyckelord :hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

    Sammanfattning : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. LÄS MER