Sökning: "Julia Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Julia Johansson.

 1. 1. SVÅRIGHETER OCH STRATEGIER I ÖVERSÄTTNING AV TEORETISKA TEXTER. Exempel ur de svenska översättningarna av ”Från en identitet till en annan” av Julia Kristeva och ”Vad är en text?” av Paul Ricoeur

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Agneta Rehal Johansson; [2020-06-11]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; franska; translation; theoretical texts; Kristeva; Ricoeur; strategies; scientific texts;

  Sammanfattning : This master thesis deals with the translation of theoretical texts in the humanities. My main purpose is to investigate the special difficulties and strategies in translating this type of text. LÄS MER

 2. 2. From despair to hope The Neighbourhood project - a turning point in life

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cornelia Johansson; Julia Nyqvist; [2020-05-12]
  Nyckelord :Participation; POJF; empowerment; vulnerable women; Uganda;

  Sammanfattning : Background: Women in Uganda constitute a marginalized group because of their position in society. They often face discrimination in different forms, and this affects their possibility to participate in society. This exclusion often leads to occupational injustice. LÄS MER

 3. 3. EUROPA PÅ RÄLS? En kvalitativ studie av tågturism till Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Johansson; [2020-02-26]
  Nyckelord :Tågturism; tid-rums komprimering; globalisering; beteendemässiga förändringar; bransch-företrädare; hållbar utveckling; hållbar transport; Train tourism; time-space compression; globalization; behavioural change; industry repre-sentatives; sustainable development; sustainable transport;

  Sammanfattning : Transports in Europe are increasing. At the same time, more people are worried about the en-vironment and thus carry the impact on climate change. In this respect, the European Union is trying to push its policy towards more sustainable transports with less emissions and a reduction in climate impact through a collection of transport policies. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning - En studie om lärares åsikter till och arbete med formativ bedömning

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Julia Hörnlund; Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :svenskämnet; nyckelstrategier; feedback; stöttning;

  Sammanfattning : Formativ bedömning är ett arbetssätt för läraren att kunna utveckla undervisningen och bättre tillgodose elevernas lärandebehov. För att utveckla elevernas lärande finns det fem nyckelstrategier som har utformats för att föra samman praktik och idéen om formativ bedömning. LÄS MER

 5. 5. “Man vet inte om man litar på sig själv till slut”. : Hur unga kvinnor upplever och påverkas av psykiskt våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnea Nygren; Julia Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka unga kvinnors upplevelser av psykiskt våld. Trots utbredd forskning om det psykiska våldets orsaker, prevalens och effekter, brister området i narrativa berättelser från de kvinnor som blir utsatta. Fyra kvinnor deltog i studien genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER