Sökning: "Julia Jonasson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Julia Jonasson.

 1. 1. Arbetsgivarens möjlighet att avsluta en anställning vid arbetsvägran

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Jonasson; Elin Lindström; [2020]
  Nyckelord :arbetsvägran; ordervägran; uppsägning; avsked; arbetsskyldighet; arbetsledningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyse the Swedish legal situation regarding refusal to work and when employers can terminate an employment through notice of termination or dismissal based on analysed reasons. In both doctrine and case law a distinction is made between specific and general refusal. LÄS MER

 2. 2. Varför poliser lämnar polisyrket - en kvalitativ undersökning om varför poliser väljer att lämna polisyrket samt vilka åtgärder som Polis-myndigheten behöver vidta för att öka sin attraktivitet som arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Julia Jonasson; Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Polismyndighetens omorganisation 2015; attraktiv arbetsgivare; kompetens; kompetensutveckling; utvecklingsmöjligheter; ledarskap; organisation; arbetsvillkor; arbetsmiljö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i före detta polisers upplevelser, beskriva och analysera, varför poliser i yrkesverksam ålder väljer att lämna polisyrket samt deras uppfattning över vilka åtgärder Polismyndigheten behöver vidta för att bli en attraktivare arbetsgivare. Vi har utfört en kvalitativ forskningsstudie med ett hermeneutiskt perspektiv, där det teoretiska och empiriska materialet har behandlats med en abduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Bevisvärdering av barnförhör i utsagemål - En diskussion utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Jonasson; [2018]
  Nyckelord :Barnförhör; bevisvärdering; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 1998 hittades fyraårige Kevin död. Två bröder, som vid tiden var fem och sju år gamla pekades ut som ansvariga. I dokumentären ”Fallet Kevin” gjord av Dokument inifrån, uppdagades stora brister i förhören med de två bröderna. LÄS MER

 4. 4. PR-branschen. Branschen som inte kan marknadsföra sig själv? : En studie om hur PR-byråer marknadsför sig genom relationsmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Julia Edvardsson; Jennie Jonason; [2012]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; PR-byrå; PR; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Title:       PR-industry: The industry that cannot promote themselves?                – A thesis of how PR-agencies use relationship marketing to                promote themselves.Authors:   Julia Edvardsson & Jennie JonassonAdvisor:    Navid GhannadLevel:         Bachelor thesis in Marketing, (15 ECTS), Spring 2012Keywords:   Public Relations, Relationship Marketing, Relation, Interaction and NetworkPurpose:    The purpose of this thesis is to bring a better understanding for Public  Relations and for how the PR-agencies promote themselves. LÄS MER