Sökning: "Julia Karlberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Julia Karlberg.

 1. 1. “Our sins against creation” - En diskursanalys om konstituerandet av hållbar utveckling i Laudato Si’

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Karlberg; [2020]
  Nyckelord :hållbar utveckling; Laudato Si’; påven Franciskus; diskursanalys; Maarten Hajer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Pope Francis released his first encyclical, Laudato Si’, in 2015. It is the first encyclical in the history of the Church dealing with sustainable development. LÄS MER

 2. 2. Kina: den nya imperialisten eller en katalysator för ekonomisk utveckling? En kvalitativ fallstudie över hur kinesiska kopparföretag bröt mot zambiska arbetslagar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Karlberg; Linnea Engberg; [2019]
  Nyckelord :Zambia; Kina; arbetsförhållanden; neokolonialism; neoliberalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kinas roll som en ekonomisk aktör har växt under de senaste årtiondena och som följd åtnjuter landet visst inflytande. Vi utför en fallstudie om Kinas investeringar i Zambias kopparindustri, eftersom Kina investerar synnerligen mycket i Zambia och har sedan år 1998 varit särskilt närvarande i kopparindustrin i landet. LÄS MER

 3. 3. "DU KANSKE KAN TESTA ATT GOOGLA DET" : - en intervjustudie om HBTQ-personers upplevelser av bemötandet i vården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Karlberg; Emma Lundgren; [2017]
  Nyckelord :HBTQ; HBTQ-kunskap; Heteronormen; Sjuksköterskans bemötande; Transsexuell; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots lagar, riktlinjer och ambitioner om att skapa en jämlik vård, visar forskning att HBTQ-personer upplever en sämre vård och har en psykisk ohälsa som är mer utbredd än hos befolkningen som helhet. Att HBTQ-perspektivet ofta osynliggörs i vårdutbildningar leder till att heteronormen fortsätter att leva kvar, vilket får negativa konsekvenser berörande både individ och vårdkvalitet. LÄS MER

 4. 4. Work or family? : A study about work-life balance and availability for work and family in China

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Julia Karlberg; Felicia Lövgren; [2016]
  Nyckelord :Availability; Work-life balance; China; Private organization; Public organization; Chinese Culture; Confucianism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of how the Chinese prioritize between work and family and how the culture can affect it. Nowadays, availability and work-life balance are often mentioned in a Western context, in this thesis we want to bring it into a Chinese context instead. LÄS MER

 5. 5. Textual Negotiations with Readers in Equiano's The Interesting Narrative : The expectations of an African autobiography author in the late 18th Century abolitionist movement

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Karlberg Hampus; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Authors of slave narratives faced expectations beyond those of the authors of most other autobiographical texts. Olaudha Equiano's The Interesting Narrative nonetheless found both considerable success in his lifetime and lasting recognition for its contribution to the abolitionist cause. LÄS MER