Sökning: "Julia Kristeva"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Julia Kristeva.

 1. 1. A Critical Discourse Analysis of Otherness and The Abject in Alice Munro's "Dimensions" and "Child's Play"

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sara Frigerio; [2023]
  Nyckelord :Otherness; Abjection; Critical Discourse Analysis; Lacan; Kristeva;

  Sammanfattning : This thesis is aimed at investigating the concepts of otherness and the abject/abjection in the various characters' discourses in the two short stories "Dimensions" and "Child's Play" in Alice Munro's collection Too Much Happiness from a psychoanalytic perspective in conjunction with a Critical Discourse Analysis. Both texts share features of otherness which manifest in various forms in the characters. LÄS MER

 2. 2. "Kvart-i-ge-upp" : Dåtid, nutid och framtid i Tone Schunnessons Dagarna, Dagarna, Dagarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Lova Rudin; [2022]
  Nyckelord :Revolutionär tid; Revolutionary Time; Tone Schunnesson; Dagarna; Fanny Söderbäck; Julia Kristeva; Luce Irigaray; Skillnad; Difference; Krononormativitet; Gerard Genette; Narratologi; Analeps; Förlåtelse; Tid; Time; Dåtid; Nutid; Framtid; Dag; Natt; Cyklikalitet; Cykliskt tid; Linjär tid; Linjäritet; Feministisk tid; Amelie Björck; Mara Lee; Förändring; Lögn; Spegel; Mimesis; Förskjutning; Förhandling; Låst framtid; Mönster; Grammatik; Kropp; Affekt; Sinnlighet; Sinnligt; Tempus; Feminism; Bibbs; Relation; Cirkel; Spiral; Natur; Kvinnlig tid; Women s Time; Cykler; Patriarkatet; Kristeva; Irigaray; Söderbäck; Schunnesson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En undersökning av manifestationer av revolutionär tid i Tone Schunnessons Dagarna, Dagarna, Dagarna, utifrån Fanny Söderbäcks beskrivning av konceptet i hennes Revolutionary Time: On Time and Difference in Kristeva and Irigaray. Uppsatsen utreder förekomsten av det som Söderbäck kallar revolutionary time (i uppsatsen revolutionär tid) och vilken effekt dessa manifestationer får på läsningen av Schunnessons roman, utifrån en narratologisk och tematisk metod. LÄS MER

 3. 3. "The Grey Sky Lowers" : The Uncanny in Five of Sylvia Plath's Poems

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Eva Stenskär; [2022]
  Nyckelord :Sylvia Plath; Ariel; Sigmund Freud; Nicholas Royle; Harriet Rosenstein; Uncanny; das Unheimliche; Liminality; Darkness; Aposiopesis; Hauntings; Doubles;

  Sammanfattning : This thesis investigates the uncanny (das Unheimliche) in five of Sylvia Plath’s 1962 poems: “Berck-Plage”, “The Arrival of the Bee Box”, “Daddy”, “Fever 103°”, and “Death & Co.”. Furthermore, it looks at how the biographical circumstances in which the poet found herself while writing the poems, may have influenced them. LÄS MER

 4. 4. Författarens ensamhet och skrivandets väsen : Om ensamhet, abjekt och skrivande som blivande och subjektets performativa praktik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Yechidah Jessica Karlén; [2022]
  Nyckelord :writing; performativity; Clarice Lispector; abjection; Julia Kristeva; madness; artistic research; subject; écriture féminine;

  Sammanfattning : This is an investigation on writing, through writing, with writing, on and in thinking with Julia Kristeva’s theory on abjection. This paper aims to research the subject of abjection as writing and does so by reading the meaning of solitude in the writings of Maurice Blanchot, Marguerite Duras and primarily the work Aqua Viva by Clarice Lispector. LÄS MER

 5. 5. Thick Love : A Psychoanalytical Study of Mother-Daughter Relationships in Toni Morrison’s Beloved

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Khuteibe Hashim; [2021]
  Nyckelord :Psychoanalytical Criticism; Sigmund Freud; Jacques Lacan; Julia Kristeva; Beloved; Toni Morrison; Abjection; Semiotic; Symbolic; Imaginary; Mirror-stage; Defense Mechanism;

  Sammanfattning : This study employs psychoanalytical theories to explore how the conscious, unconscious, and subconscious workings of the mind, combined with a search for identity, are presented and dealt with in Toni Morrison’s novel Beloved (1987). It is done through a close reading and in-depth textual analysis of thematic concerns raised in the work. LÄS MER