Sökning: "Julia Kristeva"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Julia Kristeva.

 1. 1. SVÅRIGHETER OCH STRATEGIER I ÖVERSÄTTNING AV TEORETISKA TEXTER. Exempel ur de svenska översättningarna av ”Från en identitet till en annan” av Julia Kristeva och ”Vad är en text?” av Paul Ricoeur

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Agneta Rehal Johansson; [2020-06-11]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; franska; translation; theoretical texts; Kristeva; Ricoeur; strategies; scientific texts;

  Sammanfattning : This master thesis deals with the translation of theoretical texts in the humanities. My main purpose is to investigate the special difficulties and strategies in translating this type of text. LÄS MER

 2. 2. The Healing Power of the Ghost In Toni Morrison’s Beloved : An Analysis Through the Poststructuralist Lens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Eva Yigit; [2020]
  Nyckelord :abject; Beloved; Derrida; deconstruction; écriture féminine; ghost; Kristeva; Morrison; motherhood; poststructuralism; semiotic order; spectrality; slavery; trauma.;

  Sammanfattning : This paper utilizes poststructuralist theory to investigate the polysemic nature of the eponymous character Beloved in Toni Morrison’s 1987 novel Beloved. The ghostly, anachronistic presence of Beloved renders the text open to multiple interpretations and this essay sets out to explore the ways in which meaning is created and communicated. LÄS MER

 3. 3. Det abjekta i Almedalen : Fasa, äckel, avsky, och ångest i politiska tal

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elinore Birchman; [2019]
  Nyckelord :swedish politics; political speeches; horror; disgust; repulsion; anxiety; abject; abjection; group solidarity; group identity; political symbols; myth; power; almedalen; almedalsveckan; svensk politik; politiska tal; fasa; äckel; avsky; ångest; abjekt; abjektion; ritual; gruppsolidaritet; gruppidentitet; politiska symboler; myt; makt; annie lööf; jimmie åkesson; ebba busch thor; jonas sjöstedt; centerpartiet; sverigedemokraterna; kristdemokraterna; vänsterpartiet; julia kristeva; randall collins; murray edelman;

  Sammanfattning : This paper deconstructs twelve contemporary political speeches from leaders of the Swedish parliament, using Julia Kristeva’s interpretation of the abject. Focusing mainly on Annie Lööf (C) and Jimmie Åkesson (SD), it examines speeches made at Almedalsveckan, spanning the years 2014–2019. LÄS MER

 4. 4. Den bejakande och separerande rörelsen : Om arbetet med abjektet i psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Svante Liljeäng; [2019]
  Nyckelord :Abject; Kristeva; psychotherapy; Abjekt; Kristeva; psykoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Julia Kristeva har utvecklat det teoretiska begreppet abjektet. Syftet med studien var att förstå mer av abjektet och vilken betydelse det kan ha för den psykodynamiska praktiken. LÄS MER

 5. 5. ”I det ordlösa språket – ” : Medveten och omedveten tystnad i Nelly Sachs lyrik mellan ”framtorterade bokstäver” och andra tecken

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Hedvig Lönndahl; [2019]
  Nyckelord :Nelly Sachs; tystnad; lyrik; det ordlösa språket; tystnadens språk; tystnadens tematik; tystnadens form; tankstreckets funktion; Julia Kristeva; Tinget; chora; det semiotiska; det symboliska; det melankoliska; det moderliga; modersmetaforen; Fahrt ins Staublose. Die Gedichte der Nelly Sachs ; Suche nach Lebenden. Die Gedichte der Nelly Sachs ; Flykt och förvandling ; Än hyllar döden livet ; Glühende Rätsel. Ein Zyklus Gedichte. Glödande gåtor. En diktcykel ; Fyra diktcykler. Glödande gåtor II-IV. Den sökande ; Nelly Sachs samlade dikter .;

  Sammanfattning : Uppsatsens problemställning rör frågan om det är möjligt att utröna hur tystnaden framställs i Nelly Sachs sena lyrik och vad den säger, och huruvida det är möjligt att relatera denna tystnad till en medveten kontra omedveten uttrycksform. Min avsikt är alltså att undersöka de strukturer eller mönster – medvetna som omedvetna – som står att finna i Sachs lyrik som kan kopplas samman med denna tystnad, inte för att fastställa en dikts betydelse utan för att undersöka hur tystnadens närvaro tar sig uttryck och låter sig urskiljas i hennes dikter. LÄS MER