Sökning: "Julia Lennartsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Julia Lennartsson.

 1. 1. Hur motivation omvandlas till framgång : En kvalitativ studie gällande hur frontpersonalen motiveras på IKEA

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Larsson; Jennica Lennartsson; Julia Olsson; [2018]
  Nyckelord :IKEA; Motivation; Staff; Values; Internal branding; Internal Culture; IKEA; Motivation; Personal; Värdegrund; Internal branding; Intern kultur;

  Sammanfattning : Titel: “Hur motivation omvandlas till framgång” - En kvalitativ studie gällande hur frontpersonalen motiveras på IKEA Författare: Hanna Larsson, Jennica Lennartsson och Julia Olsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Miralem Helmefalk Kurs: Kandidatuppsats, 15hp. Företagsekonomi III - Detaljhandel och Service Management. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering av Heleneholmsskolan i Malmö

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Elin Elisson; Daniel Håkansson; Rasmus Jonason Bjärenstam; Julia Lennartsson; [2015]
  Nyckelord :Fire safety evaluation; Heleneholmsskolan; FDS; DetactT2; Simulex; evacuation; critical conditions; human safety; sensitivity analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a part of the course VBR054 Fire Safety Evaluation at the Department of Fire Safety Engineering at Lund University. The report is the result of a fire safety evaluation of Heleneholmsskolan in Malmö. The focus of the project lies on the public safety within the building and no damage of property is taken into account. LÄS MER