Sökning: "Julia Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Julia Lindgren.

 1. 1. Madicken ur ett genusperspektiv -En analys av könsroller och relationer i Astrid Lindgrens Madicken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Welander; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; gender; stereotypical norms; character´s relationship; Swedish;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze Astrid Lindgren's work Madicken (1960) from a gender perspective. The analysis is based on analyzing how the characters are presented and what role the characters' relationship plays. The presentation is based on the characters' appearance, personality and in relation to each other. LÄS MER

 2. 2. ”Men utbrändhet och stress, är det så allvarligt egentligen?” : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare hanterar arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Julia Andersson; Sara Lindgren; [2019]
  Nyckelord :social worker; work related stress; burnout; social services; work situation; socialsekreterare; arbetsrelaterad stress; utbrändhet; socialtjänst; arbetssituation;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to identify how social workers experience and handle work related stress in order to understand how stress can be handled on an individual level. The study was based on a qualitative study and used semi-structured interviews. Interviews with professionals showed that stress mainly occur in absence of control. LÄS MER

 3. 3. Språkets roll i SO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Lindström; Lindgren Erik; Erik Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Språkutveckling; SO-undervisning; Vardagsspråk och Skolspråk.;

  Sammanfattning : Utifrån en problematik kring språkets inflytande i SO-undervisningen har syftet att under-söka lärares förhållningssätt till begreppet språkutveckling växt fram. För att redogöra för detta syftar också uppsatsen till att söka svar på vilka svårigheter som är förenade med språkutveckling och hur detta bemöts samt hur detta korrelerar med forskning. LÄS MER

 4. 4. Den fysiska och virtuella handelsplatsen i samspel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jenny Lindgren; Julia Gardholm; [2019]
  Nyckelord :fysisk handelsplats; virtuell handelsplats; uppfattad risk; bekvämlighet; genus;

  Sammanfattning : Idag är det vanligt förekommande att konsumenter genomför köp på internet, vilket i många fall kan ersätta köp i fysisk butik. Hur intresset för e-handeln utvecklas återstår att se men idag finns det fortfarande en efterfrågan på fysiska butiker. LÄS MER

 5. 5. Product development in low income markets : Identifying user needs and approaches in design in a low income market, with focus on the water filtration market in Malaysia

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :NATALIA LINDGREN; JULIA HEDE MORTENSEN; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The water situation in Malaysia is not ideal. Due to the unsatisfactory quality of the piped water, the demand of domestic water filters in Malaysia is increasing. At the same time, 40 percent of the Malaysian population are described as a low income group who are especially vulnerable against increases in living costs. LÄS MER