Sökning: "Julia Lindvall"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Julia Lindvall.

 1. 1. Hållbara investeringar under coronapandemin : En analys om sambandet mellan hållbarhet och prestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Lindvall; Jonna Nyman; [2021]
  Nyckelord :SRI; Covid-19; Hållbara fonder; Hållbara investeringar; Prestation;

  Sammanfattning : I takt med att miljömedvetenheten har ökat i samhället har även intresset för hållbara investeringar ökat. Den här studien undersöker prestationen hos svenska hållbara fonder mot svenska konventionella fonder under coronapandemin. LÄS MER

 2. 2. Humor i interaktionen mellan patient och sjuksköterska : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Julia Lindvall; Andrea Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska - Patient relation; bemötande; relation; patient; humor; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att integrera med patienter använder sjuksköterskor olika tekniker så som  verbal  och  icke  verbal  kommunikation.  Relationen  mellan  sjuksköterska  och patient är en central faktor för att tillhandahålla god omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Läromedel för alla? : En komparativ undersökning av hur HBTQIA+-personer representeras i läromedel för kursen Engelska 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Julia Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Heteronorm; queerteori; HBTQ; värdegrund; språkundervisning; genus; läromedelsanalys; diskursanalys; sexualitet;

  Sammanfattning : This thesis examines the representation of LGBTQIA+ persons in chapters on the theme ”love” from textbooks for the course English 6. I have chosen material from before and after the 2011 reformation of the Swedish upper secondary school to compare whether there are any similarities and/or differences in how people's sexual orientations and romantic interests are presented. LÄS MER

 4. 4. "Komma ej arken, bränna vi biblarna" : En studie av två tornedalska väckelserörelser över två sekel.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Julia Lindvall; [2018]
  Nyckelord :Millenary movement; sect; Toivo Korpela; Lars Levi Laestadius; Laestadianism; Tornedalen; alcohol; arc; liikutuksia; Sigurd Siikavaara; sin; rite.; Millenary movement; sect; Toivo Korpela; Lars Levi Laestadius; Laestadianism; Tornedalen; alcohol; arc; liikutuksia; Sigurd Siikavaara; sin; rite;

  Sammanfattning : This essay aims to study and compare two religious movements in Tornedalen, Sweden, during two centuries. The Laestadian movement was founded by Lars Levi Laestadius during the 1840's in a, according to him, sinful society. Laestadius contributed to end a lot of the alcoholic abuse and also made the population a God-fearing people. LÄS MER

 5. 5. Användningen av balanseratstyrkort i den offentliga sektorn : - En studie av Göteborgs kommun och sexkommunala fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Zehra Catak; Julia Gullström; [2010]
  Nyckelord :Balanced scorecard; balanserat styrkort; kommunala fastighetsbolag; balanserad styrning; balanserat styrkort i fastighetsbolag; kommunala fastighetsbolag;

  Sammanfattning : I början av 1900-talet fanns alla de viktiga komponenterna av den traditionellaekonomistyrningen och det var även vid denna tidpunkt som utvecklingen avden traditionella ekonomistyrningen stannade av. Efter andra världskrigetbörjade synen på ekonomistyrning förändras. LÄS MER