Sökning: "Julia Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Julia Lundgren.

 1. 1. DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystiskt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Annie Karlsson; Julia Lundgren; [2019-06-25]
  Nyckelord :BMI; PCOS; DASH; kostbehandling; kalorirestriktion; övervikt; fetma.; BMI; PCOS; DASH; dietary treatment; calorie restriction; overweight; obesity.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystisktovariesyndrom jämfört med en hypokalorisk kontrolldiet. Finns det en effekt på BMI?- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Annie Karlsson och Julia LundgrenHandledare: Jenny van OdijkExaminator: Klara SjögrenProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-05-28Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är den vanligaste endokrina störningen hosfertila kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Det digitaliserade samhället – så har det påverkat Dubrovniks turismaktörers arbete med marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Julia Lundgren; Linn Larsson; [2018]
  Nyckelord :förtroende; traditionella marknadsföringskanaler; TIC:s; WOM; digitala marknadsföringskanaler; sociala medier; digitala medier; eWOM; Business and Economics;

  Sammanfattning : Metod: Denna studie har utgått från en kvalitativ metod. Det har använts två metoder eftersom det bidragit till att studien skapat en mer korrekt bild av området som undersökts. De metoder som använts är kvalitativa intervjuer och iakttagelser. Teorier: Olika teoretiska ansatser har diskuteras i koppling till begreppet förtroende. LÄS MER

 3. 3. "DU KANSKE KAN TESTA ATT GOOGLA DET" : - en intervjustudie om HBTQ-personers upplevelser av bemötandet i vården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Karlberg; Emma Lundgren; [2017]
  Nyckelord :HBTQ; HBTQ-kunskap; Heteronormen; Sjuksköterskans bemötande; Transsexuell; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots lagar, riktlinjer och ambitioner om att skapa en jämlik vård, visar forskning att HBTQ-personer upplever en sämre vård och har en psykisk ohälsa som är mer utbredd än hos befolkningen som helhet. Att HBTQ-perspektivet ofta osynliggörs i vårdutbildningar leder till att heteronormen fortsätter att leva kvar, vilket får negativa konsekvenser berörande både individ och vårdkvalitet. LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa, ej önskvärt inom somatisk vård? : en litteraturöversikt av sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Julia Lundgren; Elin Nordstrand; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelser; psykisk ohälsa; somatisk vård; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa räknas idag som en av Sveriges främsta folksjukdomar. Tidigare studier visar att personer med psykisk ohälsa möts av stigmatisering och en utsatthet i samhället. Samhällets negativa attityd har visat sig ha effekt inom den somatiska vården. LÄS MER

 5. 5. Barnprogram i Sveriges television år 2000-2012

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Nylander; Julia Nyback; [2013]
  Nyckelord :Barnprogram; Barn; Journalistik; TV; Public service; Lilla Aktuellt; Programutbud;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker förändringar i SVTs utbud av barnprogram samt förändringen i bilder, tilltal och vilka som får komma till tals i nyhetsprogrammet Lilla Aktuellt. Uppsatsen undersöker vecka 37 mellan åren 2000 och 2012 med nedslag vartannat år (2000, 2002 etc.). Uppsatsen består två analyser, varav den ena är en kvantitativ analys. LÄS MER