Sökning: "Julia Mörk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Mörk.

  1. 1. Lekmannarevision av kommunala aktiebolag : En studie om oberoende och förbättringsåtgärder

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Isak Nordkvist; Julia Mörk; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER