Sökning: "Julia Maria"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Julia Maria.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av vad i arbetssituationen som medverkar till stress, utbrändhet och utmattning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Bezrukova; Julia Karlsson Hellström; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Omvårdnad; Patientsäkerhet; Samarbete; Samvetsstress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är vanligt förekommande i sjuksköterskeyrket och kan även leda till utbrändhet och utmattning. Sjuksköterskor arbetar under högt tempo med stort ansvar. Även nära relation med patienter ingår i sjuksköterskeyrket. LÄS MER

 2. 2. Avdelningschefers erfarenheter av stödet från företagshälsovården när en anställd blivit sjukskriven på grund av stress En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Hamrén; Maria Modig; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet och musik i förskolan : Att använda musik som ett redskap för att främja flerspråkiga barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Julia Andersson; Maria Södergren; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; språkutveckling; musik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vårt syfte är att undersöka hur musik kan användas som ett redskap för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Syftet är även att undersöka vilka möjligheter flerspråkiga barn får till att stimulera sin språkutveckling genom musik. LÄS MER

 4. 4. Fin- eller fulmedier?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Ivarson; Emma Holmsen; Julia Fredriksson; [2018-09-07]
  Nyckelord :förtroende; medieförtroende; trovärdighet; varumärke; varumärkestrovärdighet; Aftonbladet; Dagens Nyheter; fin- och fulmedia; trust; trust in media; credibility; brand; brand credibility; Aftonbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : This study explores how the brand of a newspaper affects the perception of credibility for the content in the article. The idea was to compare a morning paper which the audience generally has a bigger trust in with a tabloid paper that is often perceived as less credible. LÄS MER

 5. 5. How has technical progress contributed to the economic development of countries? - Are these countries converging or diverging away from each other, economically? : Global economic growth: A study on how technical progress contributes to economic growth

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Julia Maria Hachichou; [2018]
  Nyckelord :Economic growth; technical progress; Solow model; convergence;

  Sammanfattning : The question of economic growth is one of the most fascinating concepts the development economics department is experiencing. It has been proven that some theories of economic growth can explain the course of development at an accumulated degree in this paper I’m going to investigate if the countries technical progress contributes to its economic growth. LÄS MER