Sökning: "Julia Martinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Julia Martinsson.

 1. 1. EN ENAD PROFESSION? En analys av hur arbetsterapi beskrivs via vårdenheters hemsidor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Sofia Svenson; Julia Martinsson; [2018-03-27]
  Nyckelord :Occupational therapy; Profession; Internet; Paradigm; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund Författarna hade ett antagande om att arbetsterapi var ett okänt område för många samt att många yrkesverksamma arbetsterapeuter hade svårt att enkelt förklara vad deras yrke innebar. Professionsförbunden World Federation of Occupational Therapists och Sveriges Arbetsterapeuter riktar sig till yrkesverksamma och blivande arbetsterapeuter. LÄS MER

 2. 2. Offer eller offer? : En kvalitativ studie av den svenska nyhetsrapporteringens framställning av terrordåd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Ohlsson; Julia Martinsson; [2017]
  Nyckelord :Paris; Bagdad; kritisk diskursanalys; orientalisk; nyhetsrapportering; terrorism; medielogik;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur den svenska nyhetsrapporteringen konstruerar terrordåden i Paris respektive bombattentaten i Bagdad för att belysa eventuella skillnader. Syftet är att genom en analys av diskurserna skapa en medvetenhet kring rapporteringens konstruktioner av terrordåd i en större kontext. LÄS MER

 3. 3. Analys av frekvensers inverkan på hypertermibehandlingar

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Therese Petersson; Julia Ravanis; Niklas Renström; Björn Martinsson; Martin Torstensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hypertermibehandling innebär uppvärmning av en cancertumör till 40 { 45 C, samtidigtsom temperaturökningar i frisk kringliggande vävnad undviks. Uppvärmningav tumören över 40 C förbättrar effekten från strålbehandling och kemoterapi. LÄS MER

 4. 4. Financial Literacy and Savings Behaviour in the Informal Economy - A Field Study among Microfinance Clients in Rural Tanzania

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Julia Martinsson; Sara Davidsson; [2016]
  Nyckelord :financial literacy; individual savings; microfinance; rural; Tanzania;

  Sammanfattning : Basic knowledge in finance, called financial literacy, is increasingly important all around the world due to elevated complexity of financial instruments. Research in developed countries shows that financial literacy is an important predictor of economic decision-making and individual savings behaviour. LÄS MER

 5. 5. Språkandets förutsättningar & dilemman - En studie om barn och elevers språkutveckling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Streiffert; Louise Martinsson; Julia Lindgren; [2014]
  Nyckelord :Språkutveckling; specialpedagogik; förskola; försk;

  Sammanfattning : SyfteVår studie avser att undersöka hur pedagoger samt lärare arbetar med barn och elevers språkutveckling iförskolan, förskoleklass och årskurs ett. Vi vill även undersöka, hur pedagoger arbetar de för att aktivt tillgodosebarn/ elever med särskilt stöd i sin språkutveckling?  Hur arbetar pedagogerna och lärarna generellt med språkutveckling i sin verksamhet?  Hur arbetar pedagogerna och lärarna för att tillgodose barns och elevers behov av särskilt stöd i sin språkutveckling?  Finns det någon skillnad i arbetet med språkutveckling i de verksamheter med majoriteten flerspråkiga barn och elever respektive i de som har svenska som första språk?MetodStudien baserar sig på en kvalitativ enkätundersökning av respondentkaraktär där förskole pedagoger,förskolelärare samt lärare från årskurs ett deltagit. LÄS MER