Sökning: "Julia Navrén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Navrén.

  1. 1. Tjejernas missbruk – ett mörkertal

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

    Författare :Hanna Brolund; Julia Navrén; [2018]
    Nyckelord :Missbruk;

    Sammanfattning : Av de som använder narkotika är över 40 procent tjejer, men de är bara en tiondel av alla som döms för narkotikabrott. Polisen är medveten om problemet, men har inte verktygen att lösa det. Vi har mött några av de som är en del av mörkertalet. LÄS MER