Sökning: "Julia Nelson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Julia Nelson.

 1. 1. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 2. 2. Humility in Interpersonal Relationships

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Renard Tatsuya Robles; [2019]
  Nyckelord :Humility; virtue; relationships;

  Sammanfattning : This paper aims to establish a conception of humility which can be of use in nurturing interpersonal relationships of intrinsic value. The conception of humility asserted herein is a doxastic one that demands that an individual make an as-accurate-as-possible estimation of her knowledge, merits, and accomplishments in relation to others, in relation to the totality of knowledge, merits, and accomplishments, both actual and possible, of humankind, and in relation to an ideal. LÄS MER

 3. 3. Det är lätt att motivera : En intervjustudie om pedagogiska processer som verktyg för att motivera medarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Julia Nelson; Martina Petersson; [2017]
  Nyckelord :Coaching; Feedback; Internal Motivation; Introduction; Competence Development; Leadership; Pedagogical Processes; Coachning; Feedback; Inre Motivation; Introduktion; Kompetensutveckling; Ledarskap; Pedagogiska Processer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur en organisation med hjälp av särskilda pedagogiska processer kan påverka medarbetares inre motivation. Det finns flera teorier kring begreppen människan och motivation och forskning har visat på de tilltalande förutsättningar som motiverade medarbetare genererar för att en organisation ska nå goda resultat. LÄS MER

 4. 4. Beröring - ur patientens perspektiv : En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Julia Thilander; Karin Nelson; [2012]
  Nyckelord :beröring; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beröring kan ges planerat, såsom terapeutisk och taktil beröring, ofta med syfte att symtomlindra. Beröring kan även vara nödvändig, exempelvis vid påklädning där det egentliga målet är att utföra en uppgift, även om detta också kan förmedla känslor. Det finns även affektiv beröring som förmedlar känslor och sympati. LÄS MER