Sökning: "Julia Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Julia Nilsson.

 1. 1. PUBLIKUTVECKLING - En kvalitativ analys av ett begrepp i tiden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linn Carlson; Julia Nilsson; [2022-02-14]
  Nyckelord :Audience Development; Power Relations; Critical Linguistics; Public Culture; Discourse Theory;

  Sammanfattning : This study deals with the concept of Audience Development from both a linguistic and a practical perspective. Due to the complex nature of the concept and the possibilities of interpretation, we have studied how the concept is implemented in the various activities within Gothenburg's public cultural sector, through qualitative interviews and surveys. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under covid-19

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Larsson; Julia Nilsson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; Covid-19;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Världshälsoorganisationen deklarerade covid-19 som en pandemi den 11 mars 2020. För att minska smittspridningen krävdes åtgärder för att utforma en säker vård. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av att leva med fibromyalgi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Christiansen; Heidi Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Fibromyalgi; upplevelse; omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd som kännetecknas av långvarig smärta vilket kan resultera i sömnstörningar, fatigue, koncentrationsproblem, depression och ångest. Sjukdomen drabbar 2% av Sveriges befolkning. Behandlingsalternativen är individuella och vårdpersonal har stort ansvar gällande behandling. LÄS MER

 4. 4. "Om jag var Siri..." : En empirisk studie om pojkar och flickors text- och bildtolkning enskilt och i grupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Max Nilsson; Julia Rydkvist; [2022]
  Nyckelord :literary discussion; literary understanding; gender differences; picture comprehension; group dynamics; litteratursamtal; textförståelse; könsskillnader; bildförståelse; gruppdynamik;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att undersöka hur pojkar och flickor enskilt tolkar och i grupp diskuterar kring text- och normorienterande frågor, om sambandet mellan text och bild, deras innehåll och vad de kan förmedla. Det empiriska arbetet genomfördes genom observationer av litteratursamtalmed elever i årskurs 2. LÄS MER

 5. 5. Kosthållningars olika betydelse för elevers hälsa och skolgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hampus Nilsson; Julia Ljungbrant; [2022]
  Nyckelord :Diet; education; health; omnivore; performance; school; school results; vegan; vegetarian; Allätare; hälsa; kosthållning; prestation; skola; skolresultat; utbildning; vegan; vegetarian;

  Sammanfattning : The work aims to contribute to the field of educational science regarding how students are affected in school depending on the intake of animal products. Information about the area has been searched on several databases, mainly on Libsearch. The articles from the results were found through the databases Libsearch and Swepub. LÄS MER