Sökning: "Julia Nygren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Julia Nygren.

 1. 1. Det förändrade musiklandskapet – Sveriges Radio P3s public service-ansvar i förhållande till en medieteknisk förändring

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Andrea Knutsson Liljemark; Julia Nygren; [2019]
  Nyckelord :Public service; Sveriges Radio; P3; Spotify; spellistekultur; spellista; musikdistribution; medieutveckling; digitalisering; musik; musikredaktör;

  Sammanfattning : Studien behandlar digitaliseringens påverkan på musiklandskapet i Sverige. Syftet med studien är att förstå om och hur musikdistributionen i ett förändrat musiklandskap, Spotifys spellistekultur och spellistan Hits idag påverkar P3s musikval. LÄS MER

 2. 2. Vila och rekreation i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Nygren; Filip Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; Fritidslärare; Rekreation; Vila;

  Sammanfattning : Det var intresset kring vila och rekreation på fritidshemmet som lade grunden för den föreliggande studien. Syftet med denna studie är att undersöka, ur ett fritidslärarperspektiv, vad vila och rekreation är på fritidshemmet samt hur det erbjuds för barn på fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. Utfasning av miljöskadliga köldmedier i kylsystem : Utfasning av miljöskadliga köldmedier i kylsystemet på Stora Ensos pappersbruk i Kvarnsveden som innefattas av nya köldmedieförordningen SFS 2016:1128.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Julia Nygren; [2018]
  Nyckelord :industry cooling; refrigerants; GWP; TEWI; ammonia; carbon dioxide; industrikyla; köldmedium; GWP; TEWI; ammoniak; koldioxid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet : En kvantitativ innehållsanalys om två kvällstidningars rapportering om Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet efter valet 2014 respektive 2013.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Julia Alner; Rebecca Nygren; [2015]
  Nyckelord :SD; Sverigedemokraterna; Frp; Fremskrittspartiet; medierapportering; politik; kvällspress;

  Sammanfattning : Titel               Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet - En kvantitativ innehållsanalys om två kvällstidningars rapportering om Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet efter valet 2014 respektive 2013. Författare      Julia Alner och Rebecca Nygren Kurs              Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) 30 hp Termin           Vårtermin 2015 Syfte             Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ innehållsanalys se hur reaktionerna efter det norska och svenska valet såg ut i den norska tidningen Verdens Gang och den svenska tidningen Aftonbladet. LÄS MER

 5. 5. "Hallå, jag är människa!" : Kvinnliga psykologers upplevelser av stress

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Julia Nygren; Alexander Resare; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa hos psykologer är ett stort problem och kvinnor drabbas i större utsträckning än män. När upplevda krav överstiger förmåga under en längre oavbruten tid kan stressrelaterad ohälsa uppstå. LÄS MER